Sökning: "Camilla Hansen Pedersen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Camilla Hansen Pedersen.

 1. 1. Fastighetsmäklare i pandemin : En studie av pandemins påverkan på fastighetsmäklaryrket

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Camilla Hansen Pedersen; [2021]
  Nyckelord :Brokers; covid-19; the brokerage process; recommendations; measures; Fastighetsmäklare; covid-19; förmedlingsprocessen; rekommendationer; åtgärder;

  Sammanfattning : När pandemin var ett faktum i mars 2020 var det osäkert i vilken utsträckning det skulle påverka Sverige. Men som resten av världen drabbades Sverige hårt av pandemin. Både Folkhälsomyndigheten och mäklarbranschen var tidigt ute med information om åtgärder en kunde genomföra för att begränsa smittan. LÄS MER

 2. 2. The Need for Play and Creativity in Children’s Rehabilitation Process: a Field Study in the Philippines

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Camilla Lekman Hansen; Lena Pedersen; [2009]
  Nyckelord :Human Rights; Children s Rights; Fieldstudy; Philippines; Rehabilitation; Play; Creativity; Maltreatment; abuse neglect;

  Sammanfattning : De förhållanden som många filippinska barn lever under stämmer inte överens med de rättigheter de har under barnkonventionen. Extrem fattigdom och utbredd korruption gör att människor lever under svåra livsförhållanden och de värst utsatta är barnen. LÄS MER