Sökning: "Camilla Hellström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Camilla Hellström.

 1. 1. Marknadsföring i podcast

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH. Forskningsmiljö Informationsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH. Forskningsmiljö Informationsteknik

  Författare :Camilla Hellström; Malin Agné; [2015]
  Nyckelord :Podcast; Sponsring; Marknadsföring; Varumärkeskännedom; Reklamupplägg;

  Sammanfattning : Podcast is a new audio media in Sweden and has become larger and increasingly more popular in the past few years. In line with this, companies have seen the opportunity to use this type of marketing in the new coveted media and have created a new marketing tool in the form of sponsorship. LÄS MER

 2. 2. Det maskerande brusljudets påverkan på inlärningen av visuell information : om effekten av maskerande brusljud i öppna kontorslandskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Maria Ceder; Camilla Hellström; [2012]
  Nyckelord :masking noise; irrelevant speech; learning ability; open-plan offices; maskerande brusljud; ovidkommande tal; inlärning; öppna kontorslanskap;

  Sammanfattning : Denna experimentella studie undersökte om maskerande brusljud på ovidkommande tal påverkar inlärning av visuell information. Experimentet genomfördes i ett laboratorium med 32 försöksdeltagare. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans möte med det traumatiserade flyktingbarnet : Riskfaktorer för PTSD

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Malin Eliason; Camilla Hellström; [2009-05-27]
  Nyckelord :PTSD; Flyktingbarn; riskfaktorer; traumatiska händelser; känslighet;

  Sammanfattning : Sverige är ett land som tar emot en stor andel flyktingar varje år, många av dessa är barn.Dessa flyktingar kommer ofta från krigsdrabbade områden, eller är politiska flyktingaroch har många gånger upplevt traumatiska händelser. LÄS MER

 4. 4. Pedagogiskt drama i verksamheten?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Karin Gustavsson; Camilla Hellström; [2007]
  Nyckelord :Pedagogiskt drama; pedagoger; inställning; kunskap; förskolan; grundskolans tidigare år;

  Sammanfattning : I vårt arbete har vi undersökt inställningen till och kunskapen om pedagogiskt drama hos fyra slumpvis utvalda pedagoger i förskola och grundskolans tidigare år. Vi har även undersökt om de använder sig av det i sin verksamhet, hur de i så fall använder sig av det och om de är medvetna om att det är pedagogiskt drama de använder sig av. LÄS MER

 5. 5. Foreign Direct Investment in Turkey : Determinant Factors and Advantages for Swedish Firms

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Asligül Sungur; Camilla Hellström; [2006]
  Nyckelord :Foreign Direct Investment; Dunning; OLI Approach; Turkey; Swedish FDI;

  Sammanfattning : Turkey’s strategic geographical location, the country’s unique Customs Union with the EU and its growing market potential are all factors that create market opportunities for foreign investors. However, despite the presence of necessary economic prerequisites and a diminishing number of barriers to entry, FDI in Turkey has remained quite low. LÄS MER