Sökning: "Camilla Hentschel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Camilla Hentschel.

  1. 1. Neutral ton eller mustigt språk? En kvalitativ textanalys av två specialreportrars rapportering om svininfluensan i två svenska morgontidningar 2009

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Camilla Hentschel; [2016-08-23]
    Nyckelord :journalistiska normerr; dagordningsteori; dagordningsteori; Svininfluensa; pandemi; krisrapportering; textanalys; opinionsbildning;

    Sammanfattning : This bachelor thesis is a study of two Swedish newspapers reporting about the swine flu in 2009. The study covers all articles written by the medical reporters of Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet and published during 2009. LÄS MER