Sökning: "Camilla Hjelm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Camilla Hjelm.

 1. 1. Mitt barn har ADHD - föräldrar berättar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anette Hjelm; Camilla Jäderqvist; Erika Lång; [2011]
  Nyckelord :ADHD; föräldrar; berättelser; upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Har du blivit lydig lille vän? - En studie av några pedagogers erfarenheter och upplevelser av Kometprogrammets metoder

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Camilla Hjelm; [2010]
  Nyckelord :Kometprogrammet; beteende; positiv förstärkning; ignorering; kommunikation.;

  Sammanfattning : Kometprogrammet är ett svenskt utbildningsprogram som utvecklades för att kunna hjälpa barn med beteendeproblem där fokus ligger vid att förbättra kommunikationen mellan den vuxne och barnet. I metoden används belöning, positiv förstärkning samt ignorering av negativa beteenden som verktyg för att nå detta mål. LÄS MER