Sökning: "Camilla Holmquist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Camilla Holmquist.

 1. 1. Handledning som specialpedagogisk insats : En studie om verksamhetsbesök med reflekterande samtal som handledningsmodell i förskolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Camilla Holmquist; [2016]
  Nyckelord :Handledningsmodell; handledning; perspektivbyte; ”reflekterande samtal”; relationer;

  Sammanfattning : Syfte: är att undersöka handledning som specialpedagogisk insats i en förskolekontext på två förskolor i en mellanstor kommun, utifrån handledningsmodellen "verksamhetsbesök med reflekterande samtal". Studien avser undersöka vad handledningsmodellen kan innebära utifrån pedagoger, förskolechefer och specialpedagogers beskrivningar, hur verksamhetsbesök med reflekterande samtal kan upplevas av de samma, samt vilken utveckling pedagoger, förskolechefer och specialpedagoger upplever har skett i förskolans verksamhet. LÄS MER

 2. 2. It's All About the Money : A Study on Tourism Entrepreneurship in a Socialist State

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sara Öst Grundemark; Camilla Larsson; [2013]
  Nyckelord :Tourism; entrepreneurship; Cuba; Casas Particulares;

  Sammanfattning : This Minor Field Study, undertaken as a Bachelor’s Thesis within the field of tourism, examines the role of entrepreneurship in the socialist state of Cuba. The study focuses on the business and ownership of private room renting, called Casas Particulares; examining influencing factors, means and implications of the business. LÄS MER

 3. 3. BESLUTET ATT AVSLUTA DIALYSBEHANDLING : En litteraturstudie om patienters och anhörigas upplevelser

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete; Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Camilla Holmquist; Caroline Qvarnström; [2008]
  Nyckelord :Anhörigas upplevelser; avsluta; beslut; dialys; kvalitativ ansats; patientens upplevelse; upphöra;

  Sammanfattning : Dialys är en behandling som ersätter njurfunktionen hos patienter som är njursjuka. Bra behandlingsresultat och stigande åldrar gör att antalet patienter som behandlas med dialys ökar. Upplever patienten att livet med dialys inte är värdigt kan beslut om att avsluta behandlingen tas. LÄS MER