Sökning: "Camilla Hyldal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Camilla Hyldal.

  1. 1. Georg Stage - Den sejlende søfartskule skibet og dets rollespil

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

    Författare :Camilla Hyldal; [2004]
    Nyckelord :Sociology; Sociologi; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi; Social Sciences;

    Sammanfattning : I alle samfund er den sociale interaktion en afspejling af både normer og praksis. Denne opgave handler om, hvad der sker, når sociale interaktionsfelter er begrænset af et overordnet traditionelt hierarkisk normsystem. LÄS MER