Sökning: "Camilla Ismailova"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Camilla Ismailova.

  1. 1. Digital transformation som en form av resiliens

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Camilla Ismailova; Emilia Andersson; [2022]
    Nyckelord :Resiliens; organisatorisk resiliens; individuell resiliens; digital transformation; digitalisering; Covid-19; kris;

    Sammanfattning : Bakgrund: Tjänsteorganisationer, såsom universitet och sjukhus, är särskilt känsliga och sårbara under kriser, något som inte blev ett undantag under Covid-19. Eftersom tjänsteorganisationer generellt sett omfattar en hög nivå av personlig interaktion blev de särskilt drabbade av de restriktionerna som infördes för att minska smittspridningen. LÄS MER