Sökning: "Camilla Jönsson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Camilla Jönsson.

 1. 1. Lågkolhydratkosters effekt på kognition hos obesa vuxna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Rebecca Jönsson; Camilla Johansson; [2015-08-03]
  Nyckelord :Lågkolhydrat; lågkolhydratkoster; kognition; obesa; vuxna;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Akademinvid Göteborgs universitetAvdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutritionAbstractTitle: Effect of low carbohydrate diets on cognition in obese adultsAuthor: Camilla Johansson and Rebecca JönssonSupervisor: Frode SlindeExaminer: Mette AxelsenProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’ s thesis in clinical nutrition, 15 hpDate: May 8, 2015Background Discussions concerning weight-reducing diets are occupying an increasingly larger spacein media, as the prevalence of overweight/obesity is increasing alongside the common interest inhealth. The often discussed low carbohydrate diets have successfully been used as treatment ofepilepsy for a long time, setting a foundation for theories suggesting that low carbohydrate dietsaffecting brain function also possibly could affect the cognition. LÄS MER

 2. 2. Pippi är kanske hundra tusen miljoner år - En studie om Pippi Långstrump utifrån barns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Jönsson Braun; Anesa Avdic; [2011]
  Nyckelord :barnlitteratur; barns perspektiv; Pippi Långstrump; uppfostran; samhällssyn;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för barns tankar, känslor och uppfattningar om Pippi Långstrump som karaktär. Vi vill ta reda på vad det är för dragningskraft Pippi har som tilltalar barn generation efter generation. LÄS MER

 3. 3. En bild säger mer än tusen ord - En undersökning om barns bildskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Jönsson; [2011]
  Nyckelord :Bildskapande; Förskola; Gestaltning; Rita; Film;

  Sammanfattning : Denna undersökning grundar sig på erfarenheter där jag sett att rita är en aktivitet som uppstår spontant i stort sett alla dagar på förskolan och jag anser därav att det är relevant för min profession att undersöka denna aktivitet närmare. Syftet med undersökningen är att bidra med ökad kunskap om ritandet som spontan aktivitet och jag valde av den orsaken att rikta blicken mot vad, varför och hur barn ritar. LÄS MER

 4. 4. EQ som fenomen-Emotionell intelligens i praktiken- Elevers tankar och upplevelser av emotionell träning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Jönsson; Camilla Freij; [2009-01-29]
  Nyckelord :EQ; emotionell intelligens; emotionell träning; skola; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Med vårt examensarbete har vi undersökt EQ, emotionell intelligens, som fenomen och dess innebörd på klassrumsklimatet. Vi har fått ta del av elevers tankar och upplevelser kring emotionell träning i klassrummet samt vilken betydelse de anser att emotionell träning i klassrummet har. LÄS MER

 5. 5. "Jag tar helt enkelt och läser det som verkar bra" En undersökning om bokval, attityder till och intresse för läsning i årskurs sju

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Ann-Charlotte Bergquist; Camilla Jönsson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka elevernas attityder till skönlitteratur samt vad som avgör om de lånar en bok eller inte. Detta belyses även ur ett genusperspektiv. Primärmaterialet består av 77 enkäter som är besvarade av elever i årskurs sju. LÄS MER