Sökning: "Camilla Jara"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Camilla Jara.

  1. 1. Sverige - en brottsplats eller en sportarena? : En undersökning av bilden av Sverige utanför Stockholm i fyra rikstidningar

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

    Författare :Camilla Jara; Lisa Johansson; [2017]
    Nyckelord :Stockholmscentralisering; blåljusnyheter; sport; politik; nyhetsekologi och bilden av Sverige;

    Sammanfattning : I denna uppsats har bilden av Sverige utanför Stockholm undersökts i tidningarna; Dagens Nyheter, Expressen, Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Frågeställningarna utgår från nyheters geografiska spridning, ämne, ursprung och källor. Ett fokus ligger även på nyheternas producent i allmänhet och Nyhetsbyrån TT i synnerhet. LÄS MER