Sökning: "Camilla Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden Camilla Johansson.

 1. 1. AKTIVITETSPROBLEMATIK HOS KVINNOR MED ANOREXIA NERVOSA En kvalitativ litteraturstudie av självbiografier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Camilla Johansson; Anna Sköldberg; [2021-05-26]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; activity problems; occuptational therapy; autobiographies; women;

  Sammanfattning : Bakgrund Anorexia nervosa är en ätstörning som karaktäriseras av överdriven fixering av mat och viktnedgång. Den populationsgrupp som oftast drabbas av sjukdomen är kvinnor i tonåren. Anorexia nervosa ger både fysiska och psykiska besvär, vilka leder till såväl funktionsnedsättningar som aktivitetsbegränsningar. LÄS MER

 2. 2. Optimering av sekundärförpackningar inom e-handel

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Camilla Carlsson; Malou Ek; Hilda Johansson; Marijana Jovic; [2020]
  Nyckelord :Logistik; Emballage; Fallstudie; Förpackningsoptimering; E-handel; Förpackningar; Sekundärförpackning;

  Sammanfattning : Idag ställs det allt högre krav på både företag och distributörer på grund av att e-handeln ständigt växer, och till följd av detta förändras även många av processerna i försörjningskedjan. På senare tid har även intresset för hållbar utveckling ökat hos konsumenterna, vilket har bidragit till att företagen försöker hitta lösningar för att minimera miljöpåverkan. LÄS MER

 3. 3. Yoga och sjung! : En självstudie om kundaliniyogans påverkan på det allmänna måendet och sångrösten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Camilla Johansson; [2020]
  Nyckelord :: yoga; vocal; body awareness; phenomenology; logbook; yoga; sång; kroppsmedvetenhet; fenomenologi; loggbok;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande självstudie är att undersöka vad utövandet av kundaliniyoga har för effekt på mitt allmänna mående och på min röst och sång. Detta undersöks med grund i ett fenomenologiskt perspektiv där mina egna upplevelser analyseras. LÄS MER

 4. 4. Artificiell intelligens inom mammografiscreening : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Anders Carrass-Milling; Camilla Johansson; [2020]
  Nyckelord :breast cancer; deep learning; diagnostic imaging; false positives; mammogram; bilddiagnostik; bröstcancer; djupinlärning; falska positiva svar; mammogram;

  Sammanfattning : Den senaste utvecklingen av artificiell intelligens (AI) och djupinlärning (DL) har gjort bild- och funktionsmedicin till en högst trolig kandidat att tidigt anta tekniken. AI inom mammografiscreening syftar till hälsofrämjande effekter genom en förhoppning om säkrare bilddiagnostik. LÄS MER

 5. 5. Självkoncept hos ungdomar med övervikt : en litterturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Camilla Johansson; Elin Johansson; [2020]
  Nyckelord :selfconcept; adolescence; overweight; självkoncept; ungdomar; övervikt;

  Sammanfattning : Introduktion: Livskvalitén och välbefinnandet hos ungdomar med övervikt kan vara nedsatt men vissa menar att det är synen på sig själv som kan vara den avgörande faktorn för måendet. Självkonceptet är ett begrepp som omfattar individens uppfattning om sig själv. LÄS MER