Sökning: "Camilla Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Camilla Jonsson.

 1. 1. Hälsofrämjande arbete med MI som metod : Distriktssköterskors erfarenheter inom primärvården

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Camilla Engström; Marie Jonsson; [2018]
  Nyckelord :District Nurse; experiences; health promotion; Motivational Interviewing; Primary care; Distriktssköterska; hälsofrämjande arbete; motiverande samtal; primärvård; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behovet av förändrade levnadsvanor är stort i dagens samhälle. Ett av distriktssköterskans arbetsområden är att arbeta hälsofrämjande genom att möta, stödja, hjälpa, råda, vårda, förebygga samt behandla i livets olika skeden. LÄS MER

 2. 2. 130 kilo muskler, en polisiär förutsättning? : En kvalitativ studie om polisers tal om övergången från teori till praktik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Camilla Jonsson; Kajsa Måhl; [2015]
  Nyckelord :Accompanying discourse. Police. Learning processes. Conflict resolution. Police work culture.; Ledsagande diskurs. Poliser. Lärandeprocesser. Konflikthantering. Kåranda;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att ur ett pedagogiskt perspektiv se hur svenska Polisens lärande i specifika situationer ser ut, där konflikthantering får statuera exempel. För ökad förståelse och en tydligare bild av myndigheten presenteras inledningsvis tidigare forskning inom området samt ett avsnitt som redogör för polisutbildningen i stort. LÄS MER

 3. 3. ”Varför är jag här? Varför sitter jag med de här gubbarna?” : En kvalitativ studie om att vara kvinna i den mansdominerade byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Camilla Jonsson; Sofia Hallin; [2014]
  Nyckelord :Construction; Minority; Female managers;

  Sammanfattning : This study aims to look at female executives’ view of their leadership in the male-dominated construction industry. The study is  qualitative and focuses on the respondents' subjective perceptions. We have conducted six interviews with women in different companies whose positions within each company varied. LÄS MER

 4. 4. Tillfrisknande narkotikamissbrukares upplevelse av en anställning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Camilla Jonsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Narkotikamissbruk är ett stort problem i Sverige, både för samhället men också för narkotikamissbrukaren själv. Att leva ett drogfritt liv efter ett långt narkotikamissbruk är en svår process och många får ihållande återfall. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar sjuksköterskans kommunikation i den palliativa vården och copingstrategier som sjuksköterskan använder sig av samt faktorer som påverkar val av copingstrategi- en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Frida Jonsson; Camilla Vesterholm; [2014]
  Nyckelord :Communication; Copingstrategies; Nurse; Palliative care; Copingstrategier; Kommunikation; Palliativ vård; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturöversikten var att belysa kommunikationen inom den palliativa vårdensamt vilka copingstrategier sjuksköterskan använder sig av. Studien genomfördes som enlitteraturöversikt där resultatet baseras på 15 artiklar genomförda i totalt åtta olika länder. LÄS MER