Sökning: "Camilla Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Camilla Karlsson.

 1. 1. CSR-aktiviteters samband med revisionsarvodet samt företagsvärdet : En kvantitativ studie i europeisk kontext

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Therese Karlsson; Camilla Uppgren; [2019]
  Nyckelord :Företagens sociala ansvar; CSR; ESG; revisionsarvode; revision; revisionsberättelse; företagsvärdering;

  Sammanfattning : Titel: CSR-aktiviteters samband med revisionsarvodet samt företagsvärdet. En kvantitativ studie i europeisk kontext. LÄS MER

 2. 2. ”Wow, vad jag har längtat efter er profession…” : En enkätstudie om vilka förväntningar lärare i årskurs F-6 har på speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Camilla Karlsson; Annika Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Examensordning; Jurisdiktion; Profession; Speciallärare; Språk-; skriv- och läsutveckling; Uppdrag; Yrkesroll;

  Sammanfattning : En upplevd otydlighet och förvirring kring speciallärarens uppdrag är bakgrunden till denna studie. Genom att ta reda på vad lärarna förväntar sig av professionen kan blivande speciallärare förbereda sig för den verklighet som väntar. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg och spelifiering i matematikundervisning inriktning grundskolan f-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Camilla Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; Digitala verktyg; Matematikundervisning; Spelifiering;

  Sammanfattning : På grund av digitaliseringskravet i läroplanen för årskurs f-3 och spelifieringens utveckling avinteraktiva program så har arbetet fokuserat på hur och i vilket syfte digitala verktyg användsinom matematikundervisningen i grundskolan f-3 samt om lärares kunskap om spelifieringkan påverka elevers resultat när de arbetar med interaktiva program inom matematiken.Undersökningar gjordes via en enkät och intervjuer med fyra verksamma lärare med olikabakgrund. LÄS MER

 4. 4. Kompetensbaserad rekrytering : Formella och informella kompetensers betydelse

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Camilla Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Kompetensanalys; pedagogiska processer; rekrytering; urval;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att bidra med kunskap om hur rekryterare på bemanningsföretag rekryterar butikssäljare, en bransch med relativ hög personalomsättning. Mer specifikt har vad som kännetecknar dessa rekryteringsprocesser och vilka värden som tillskrivits formella och informella kompetenser studerats. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskans erfarenheter av att arbeta med övervikt och fetma inom skolhälsovården En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Camilla Karlsson; Malin Viklund; [2018]
  Nyckelord :Children; obesity; person-centered care; school nurses; overweight; Barn; fetma; personcentrerad vård; skolsköterskor; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund : Övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem, fler människor i världen dör av övervikt än undervikt. Barn med övervikt och fetma har större risk att senare i livet drabbas av sjukdomar som till exempel hjärt- kärlsjukdomar och diabetes. LÄS MER