Sökning: "Camilla Löf"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Camilla Löf.

 1. 1. Videointervjuers påverkan vid urval i rekryteringsprocessen : En kvalitativ studie utförd i kommunala verksamheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Karin Larsson; Camilla Löf; [2021]
  Nyckelord :Non-verbal communication; video interviews; recruitment process; search process; municipal departments; recruiters; Icke-verbal kommunikation; videointervjuer; rekryteringsprocess; sökprocess; kommunal verksamhet; rekryterare;

  Sammanfattning : Rekryterare inom kommunala verksamheter har tidigare använt sig av fysiska anställningsintervjuer vid rekrytering, men har på grund av covid-19 pandemin ersatt dessa med videointervjuer. Enligt tidigare forskning begränsas den icke-verbala kommunikationen i samband med videointervjuer vilket riskerar att påverka rekryterarens uppfattning och omdöme av kandidaten. LÄS MER

 2. 2. Tamarrion : A Study of Hand Painted Textures

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign

  Författare :Camilla von Paykull; Måns Löf; [2016]
  Nyckelord :Tamarrion; World of Warcraft; Texture; Game; Elements of Art;

  Sammanfattning : This thesis examines the development of Tamarrion and how it has been influenced by World of Warcraft and other games, focusing on the textures. The authors use the element of colour from the elements of art (Beloeil, et.al. 2013) to break down the texture maps, and analyse and compare the results. LÄS MER

 3. 3. Bemötande av barn vars föräldrar är döende eller har avlidit. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Kristina Löf; Camilla Johnsson; [2007]
  Nyckelord :child; grief; parent´s death; bereavement; barn; sorg; föräldrars död; smärtsam förlust;

  Sammanfattning : Each year over 3000 children in Sweden lose a parent. The loss of a parent may cause some grave changes in a child’s life, leading to both mental and physical consequences. LÄS MER