Sökning: "Camilla Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Camilla Larsson.

 1. 1. Problematisk skolfrånvaro - En kvalitativ studie baserad på hur skolan arbetar med elever som slutar gå till skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Larsson; [2020]
  Nyckelord :Grundskolans högstadieelever; Inkludering; Problematisk skolfrånvaro; Psykisk ohälsa; Systemteori;

  Sammanfattning : Empirin summeras genom att hävda att psykisk ohälsa är det största skälet till att elever isolerar sig från skolan och detta kan grunda sig i djupgående familjerelaterade problem där eleven har utvecklat sin psykiska ohälsa av de slitningar och negativa följder som kan medföljas av en skilsmässa. När elevens frånvaro blir större och större, är det svårt att återvända på grund av att eleven halkat efter i skolarbetet och det blir även kämpigt att möta klasskamraters frågor. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av egenvård hos patienter som har ett hjärta som sviktar : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Evelina Blomqvist; Camilla Larsson; [2020]
  Nyckelord :Empowerment; compliance; heart failure; knowledge; nursing; Empowerment; följsamhet; hjärtsvikt; kunskap; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är det cirka 250 000 som lever med hjärtsvikt och sjukdomen fortsätter att öka i hela världen. Hjärtsvikt är ett kroniskt sjukdomstillstånd som idag inte går att bota och är förenad med morbiditet samt en för tidig död. Men genom god följsamhet till egenvård kan sjukdomen bli mer hanterbar. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av att leva i en relation präglad av våld : En studie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Camilla Larsson; Emelie Andersson; [2019]
  Nyckelord :Healthcare; Intimate partner violence; Normalization process; Shame; Suffering; Hälso- och sjukvård; Lidande; Normaliseringsprocessen; Skam; Våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer drabbar främst kvinnor. Normaliseringsprocessen får kvinnan att anpassa sig efter mannen, detta medför isolering, känslor av skam och värdelöshet vilket resulterar i ett lidande. Sjuksköterskans ansvar är att möta och lindra lidande genom ett förhållningssätt som bygger på respekt och empati. LÄS MER

 4. 4. Tecken på diskursförändring efter #metoo? -En kritisk diskursanalytisk studie om hur menstruation framställs i nyhetsmedia

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Camilla Andersson Larsson; Emma Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Menstruation; reproductions; discourse; counter power; doing gender; #metoo.;

  Sammanfattning : Using critical discourse analysis, the study examines, based on previous research how the construction of menstruation in news media has changed after the me too uprising. The study is based on previous research that shows that the construction of menstruation reflects and contributes to women's lower social status in society. LÄS MER

 5. 5. Feedback på byggarbetsplatsen : En kvalitativ studie om hur anställda resonerar kring feedback på ett byggföretag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Ellinor Gustafsson; Camilla Larsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER