Sökning: "Camilla Lindblad"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Camilla Lindblad.

 1. 1. Är den svenska Idrotten legitim? : En studie om valberedningars arbete med fokus på kön och etnicitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Camilla Lindblad; David Backa; [2017]
  Nyckelord :Sport organisations; election committee; board members; gender; ethnicity; Idrottsorganisationer; valberedning; styrelseledamöter; kön; etnicitet;

  Sammanfattning : Swedish voluntary sport advocates sports for all and the right for every human to be involved indecision-making processes regarding the sport associations. However, recent studies shows that not allsocial groups are included on decision making positions in the Swedish sport boards in Swedishvoluntary sport organization. LÄS MER

 2. 2. Fäder och söner : En komparativ studie av manlig identitet och maskuliniteter hos fäder och söner i Jonas Hassen Khemiris romaner Ett öga rött och Montecore – en unik tiger

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

  Författare :Camilla Simone Lindblad; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Mångfaldsarbete, en intersektionell strategi? : En studie av kommuners kombinerade jämställdhets- och mångfaldsplaner.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Camilla Lindblad; [2008]
  Nyckelord :gender equality; diversity; equality work; intersectionality; municipality;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate and analyze the term diversity in five Swedish municipality’s combined gender equality- and diversity plans. The purpose is also to investigate who or whom of the employers that are included in the term diversity and if gender equality is included in the diversity work. LÄS MER

 4. 4. Jämställdhetsarbete - det lagstadgade arbetet som inte prioriteras : En studie kring jämställdhetsarbete i privata företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för sociologi, idéhistoria, samtidshistoria och arkeologi; Södertörns högskola/Institutionen för sociologi, idéhistoria, samtidshistoria och arkeologi

  Författare :Camilla Lindblad; Madelen Olofsson; [2008]
  Nyckelord :gender equality work; gender equality plan; companies; change; jämställdhetsarbete; jämställdhetsplan; privata företag; förändring;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate and analyze how widely and intensive genderequality issues are considered within Swedish companies. Qualitative interviews werearranged with personnel managers within each company, and complemented with aquestionnaire amongst the employees. LÄS MER

 5. 5. Elever med beteendeproblem : En studie om lärares erfarenheter av utagerande elever

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Maria Davidsson; Camilla Glaad; Emma Lindblad; [2008]
  Nyckelord :Beteendeproblem; problembeteende; utagerande; specialpedagogik; elever;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare mot de tidigare skolåren beskriver och hanterar sitt arbete med elever med beteendeproblem med fokus på ett utagerande beteende. Vidare är syftet att ta reda på vilka orsaker lärare anser ligger till grund för beteendet samt få inblick i beteendeproblemens pedagogiska konsekvenser. LÄS MER