Sökning: "Camilla Linderoth"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Camilla Linderoth.

 1. 1. Dialog om dialogen – En studie om medborgarnas inställning till att delta i kommunal medborgardialog

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Hillevi Hultgren Vicsai; Camilla Linderoth; [2017-06-22]
  Nyckelord :medborgare; medborgardialog; inställning; insyn; inflytande; medverkande; kommun; kommunala projekt; citizen; citizen dialog; attitude; insight; impact; contribute; municipality; municipal projects;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att genom explorativ ansats fånga hur medborgarnas inställning till att delta i en kommunal medborgardialog ter sig, och vad inställningen eventuellt kan ge för effekter för verktyget medborgardialog som demokratisk funktion. Teori: Studien kommer att föra en teoretisk diskurs som bygger på tidigare forskning om medborgardialog som demokratiskt verktyg. LÄS MER

 2. 2. Panoptisism, Mina jag och Maskerna : En studie om teknologisk och direkt övervakning i kontorslandskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Camilla Linderoth; Ida del Olmo; [2016]
  Nyckelord :Integritet; övervakning; Panoptisism; kontorslandskap; arbetstagare;

  Sammanfattning : The  purpose of the study was to enhance the understanding of what is affected and eligible technology and the direct supervision of the offices on the basis of the employee's perspective. Where the issues were the following: What legitimizes the technology and the direct supervision according to the workers?How does the integrity of the employee's effekt the acceptance of the technology and the direct supervision of the open plan offices?  To carry out the study, participated twelve workers from two different organizations. LÄS MER

 3. 3. Män och Köpbeteende : Exponering och utbud av herrkläder

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Sandra Benjaminsson; Camilla Linderoth; [2013]
  Nyckelord :manligt köpbeteende herrkläder;

  Sammanfattning : Det vi avsåg utreda i denna undersökning är mäns ökande intresse gällande shopping av kläder. I denna undersökning reflekteras det över att det finns en bristgällande utbud för män i lågprisbutiker.Det poängterades i undersökningen att männen fann det svårt att finna kläder utan att gå upp i prisklasserna. LÄS MER