Sökning: "Camilla Lundin"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Camilla Lundin.

 1. 1. Är resiliens en framgångsfaktor på arbetsmarknaden? : - Personlighet som prediktor för resiliens

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Apilou Dragin; Camilla Harlos Lundin; [2018]
  Nyckelord :Personality; Big Five; Resilience; occupational stress; recruitment factors; qualitative method; Personlighet; Femfaktormodellen; Resiliens; arbetsrelaterad stress; rekryteringsfaktorer; kvantitativ metod;

  Sammanfattning : På dagens arbetsmarknad bedöms arbetssökanden i stor utsträckning utifrån sitt CV, trots att arbetsgivare i allt större utsträckning efterfrågar personliga egenskaper likt stresstålighet och förmåga att hantera komplexa situationer. Syftet med föreliggande studie var att undersöka om personlighetsfaktorer eller rekryteringsfaktorer har högst prediktiv validitet för självskattad grad av resiliens i arbetslivet. LÄS MER

 2. 2. The App Jungle

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Vendela Lilliestråle; Camilla Lundin; [2015]
  Nyckelord :App; App Store; Rating; Icon;

  Sammanfattning : Since the introduction of app stores, the market for apps has grown exponentially. The Apple App Store announced in 2014 that it had reached 85 billion downloads. The growth of the market has made the landscape highly competitive and only a small percentage of these apps gain virality. LÄS MER

 3. 3. Mitt barn, saknaden är oändlig! : En litteraturstudie om föräldrars upplevelser av att plötsligt förlora sitt barn.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Mahsa Kabirifar; Camilla Lundin; [2014]
  Nyckelord :Parents; sudden death; grief; child; experience; Föräldrar; plötslig död; sorg; barn; upplevelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Samverkan : hinder och framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Anna Lundin; Camilla Jarnedal; [2013]
  Nyckelord :Samverkan; organisation; delaktighet;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om samverkan mellan de myndigheter/aktörer som är inblandade i arbetet kring våld i nära relationer, vilka faktorer som är viktiga för samverkan, hur man arbetar kring detta och då framförallt hur man arbetar för att säkerställa en fortsatt god kvalité i samverkansarbetet. Syftet är att analysera vilka faktorer som gynnar eller hindrar samverkansarbetet. LÄS MER

 5. 5. Appreciation of Intrinsic Value : In the Context of Fast Fashion

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Sara Södergren; Aida Forozin; Camilla Ingmark Lundin; [2012]
  Nyckelord :fast fashion; attitude-behaviour gap; consumption; value; price;

  Sammanfattning : In this thesis we examine the prevailing dilemma concerning fast fashion and an increased attitude-behaviour gap. Many previous studies have explored the subject of fast fashion and also tried to solve the problem with the attitude-behaviour gap. LÄS MER