Sökning: "Camilla Lundström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Camilla Lundström.

 1. 1. Ensamhetskänslor hos äldre från de professionellas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Camilla Lundström; Agnes Hansson; [2019]
  Nyckelord :Ensamhet; Äldre; Biståndshandläggare; Hemtjänstpersonal;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att belysa och undersöka hur ensamhetskänslor hos äldre kommer till uttryck i äldreomsorgen från biståndshandläggarnas och hemtjänstpersonalens perspektiv. I studien redogörs det för olika bakomliggande orsaker och konsekvenser av känslor av ensamhet bland äldre. LÄS MER

 2. 2. Are there links between children's self-esteem and parent/child interaction in Guatemalan children?

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Camilla Lundström; [2014]
  Nyckelord :self-esteem; child; family; parent-child interction; gender; child labour; siblings;

  Sammanfattning : This investigation examined the relations between children’s self-esteem and parent/child interaction. It also searched for a link between self-esteem and numbers of siblings, gender and working after school. 47 students from public schools in Guatemala City, Guatemala (age 10-14 years old) participated in this study (14 girls and 33 boys). LÄS MER

 3. 3. Ränteparitetsteoremet i kriser - en empirisk studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Camilla Andersson; Jesper Lundström; [2013]
  Nyckelord :Ränteparitetsteoremet; Valuta; Finanskris; IT-Kris; Business and Economics;

  Sammanfattning : The covered interest rate parity (CIP) states that the difference in interest rate between two identical assets, denominated in different currencies, should explain the difference between the spot price and the forward price in the foreign exchange markets. However, empirical studies have suggested that the CIP condition does not always hold. LÄS MER

 4. 4. Vilka hjälpbehov föreligger hos en individ som lämnar en destruktiv sekt?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

  Författare :Camilla Lundström; Anna-Karin Persson; [2007]
  Nyckelord :cults; life events; psychology of religion; manipulation; destructive groups;

  Sammanfattning : Tidigare forskning pekar på att psykologiska faktorer påverkar hur individen rekryteras till en sekt. Förförståelsen inför denna intervjustudie var att det skulle kunna finnas ett behov av ett rehabiliteringscentrum i Sverige, och frågeställningen gällde vilka behov som föreligger hos en individ som lämnar en destruktiv sekt sett utifrån professionella hjälpares perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Riskhantering i offentliga och privata företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Camilla Bengtsson; Daniel Bengtsson; Jenny Lundström; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of our essay is to investigate and compare the general and operational risk management in the private and public sector. As an introduction to the subject we describe the differences and similarities between the two sectors. LÄS MER