Sökning: "Camilla Nordin"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Camilla Nordin.

 1. 1. MARKET CONCENTRATION AND ITS EFFECT ON THE LABOR SHARE OF GDP : Empirical study of microdata in Sweden

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Camilla Nordin; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis examines the alleged declining trend in the labor share of GDP. Many researchers have agreed on a decline in the labor share of GDP since the 80´s. This is of great interest since the stable relationship of the labor share of GDP are a fundamental base within macroeconomics theory. However, most research take place in the U. LÄS MER

 2. 2. "Det är ju det viktigaste jobbet vi har att ta hand om våra äldre" : En kvalitativ studie berörande hemtjänstpersonalens kvarvarande i yrket utifrån ett enhetschefsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Maja Nordin; Camilla Pacheco Schymberg; [2022]
  Nyckelord :home care work; home care workers; remaining in the profession; working conditions; arbetsvillkor; hemtjänstarbete; hemtjänstpersonal; kvarvarande it;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftade till att undersöka faktorer kring hemtjänstpersonalens kvarvarande i yrket samt personalens arbetsvillkor. Datainsamlingen utfördes genom en kvalitativ intervjustudie med fyra enhetschefer inom både privat och kommunal hemtjänst. LÄS MER

 3. 3. Designers makt till förändring på sociala medier : En litteraturstudie om visuellt innehålls negativa effekter på tonåringars självkänsla

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Camilla Jakobsson Nordin; Tilda Olofsgård; Delia Sjögren; [2022]
  Nyckelord :Social media; Adolescence; Mental health; Self-esteem; Body-esteem;

  Sammanfattning : In recent years social media use has increased rapidly among teenagers. Extensive research has shown that adolescence is a crucial time for development where teenagers are more susceptible to impressions and external influences. This study investigates the negative effects that highly visual social media use has on adolescents and their selfesteem. LÄS MER

 4. 4. Investigation of the livestock prices in Sweden and the effect of the membership of the European Union

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Camilla Nordin; [2021]
  Nyckelord :Meat production; Import; Livestock; Agriculture; Sweden; European Union; Self-sufficient level;

  Sammanfattning : The aim with this research is to investigate if there is a relationship between import of meat and the price on livestock in Sweden. It also investigates if the Swedish membership of the European Union has affected both the price on livestock and the quantity of import of meat to Sweden. LÄS MER

 5. 5. ”Ipad har blivit ett nytt sätt att lära sig på och ökar motivationen” : En flermetodsstudie om förskollärares uppfattningar och användning av digitala verktyg i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Camilla Bloss; Erika Nordin; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg; digitalisering; förskollärare; sociokulturellt perspektiv; undervisning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares förhållningssätt till digitalisering i sin yrkespraktik. Det på grund av att digitalisering har fått en ny framskrivning i den reviderade läroplanen för förskolan. Studien har utgått från ett sociokulturellt perspektiv och genomfördes med flermetodsforskning som ansats. LÄS MER