Sökning: "Camilla Olsson Malmö högskola"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Camilla Olsson Malmö högskola.

 1. 1. Yngre elevers tankar kring fattigdom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Camilla Jönsson; Evelina Olsson; [2007]
  Nyckelord :Fattigdom; Hållbar utveckling; Sociokulturell bakgrund; Tankar; Yngre elever;

  Sammanfattning : I vårt arbete har vi genom kvalitativa intervjuer med åtta elever från två olika stadsdelar, undersökt vad åtta elever i åldrarna 7-9 år tänker kring fattigdom. Som blivande lärare vill vi veta vad elever tänker kring begreppet fattigdom; vilka erfarenheter de har, hur de tror att fattiga människor upplever sin situation, vad fattigdom innebär samt om de anser sig själva eller andra kunna påverka. LÄS MER

 2. 2. Sociala berättelser och seriesamtal - erfarenheter från en förskoleklass/Social Story and Comic Strip Conversations - Experiences from a Pre School

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Ulla Jansson; Camilla Olsson; [2006]
  Nyckelord :Sociala berättelser; Seriesamtal;

  Sammanfattning : Vårt arbete är ett utvecklingsarbete som vi genomfört i två förskoleklasser. I en tidigare kurs i vår utbildning kom vi i kontakt med två metoder "sociala berättelser och seriesamtal" som används inom neuropsykiatrin till personer med Autism,Asbergers syndrom, AD/HD 0sv. LÄS MER