Sökning: "Camilla Pålsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Camilla Pålsson.

 1. 1. Därför funderar mer än hälften av journalisterna på att byta yrke : En kvantitativ och kvalitativ studie av den psykosociala arbetsmiljön på Sörmlands Media

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Caroline Linnakallio; Camilla Pålsson; [2018]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; journalist; arbetsmiljö; kommersialisering; Sörmlands media;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur journalisterna mår psykiskt på sin arbetsplats på Sörmlands media, närmare bestämt Eskilstuna Kuriren (EK), Katrineholms Kuriren (KK) och Södermanlands Nyheter (SN). Att valet föll på Sörmlands media, beror på att vi båda hade vikariat på EK och KK sommaren 2018 och bedömer att dessa redaktioner bedriver lokaljournalistik framgångsrikt trots nedskärningar på redaktionerna. LÄS MER

 2. 2. Essentiella fettsyrors betydelse vid dermatit hos hund

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Pia Karlsson; Camilla Molin Pålsson; [2011]
  Nyckelord :fettsyror; omega-3; omega-6; dermatit; eicosanoider;

  Sammanfattning : Fettsyror har under många år rekommenderats som näringstillskott för att förbättra glans och lyster i pälsen. Ett relativt stort antal studier är idag utförda för att utvärdera omega-3 och omega-6 fettsyrornas terapeutiska värde även vid hudsjukdom. LÄS MER

 3. 3. Amningsduration vid sectio och vaginalförlossning : Breastfeeding duration at cesarean section and vaginal delivery. Apopulationbased register study.

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Camilla Liss; Sandra Pålsson; [2011]
  Nyckelord :Amning; barn; barnmorska; förlossning; nyfödd; riskfaktorer; sectio; socioekonomisk status;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amning är av stor betydelse för det nyfödda barnet och mamma, både ur närings- och trygghetsaspekter. Tidigare studier om sambandet mellan förlossningssätt och amning visar motstridiga resultat; vissa studier indikerar att sectio påverkar amningen negativt medan andra studier inte visar på något samband. LÄS MER