Sökning: "Camilla Palm"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Camilla Palm.

 1. 1. Att våga lita på teknik - En kvalitativ studie om en specifik grupp unga vuxna studenters anammande av tekniska innovationer med fokus på mobila betalningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Camilla Bergström; Evelina Palm; [2016]
  Nyckelord :Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Comparison between Calibrations of Fish Oil and AkoFeed Examined with Near-Infrared Light for Use in Animal Feed

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi

  Författare :Camilla Nilsson; [2016]
  Nyckelord :RMSEP; Validation; PLS; Calibration; NIR; SNV; Sow Feed; Fish oil; AkoFeed Standard; R2; KBK820; applied biochemistry; tillämpad biokemi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim with this master thesis was to investigate if a certain sow feed requires different calibrations in near-infrared analysis, due to if the sow feed have fish oil or AkoFeed as fat source. To investigate this, a basic sow feed mix was prepared and divided in 60 jars with 250 g in each. LÄS MER

 3. 3. Miljö och kreativitet. Environment and creativity

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Michaela Grevstad; Camilla Palm; [2016]
  Nyckelord :Fritidshem; Fysisk miljö; Kreativitet; Material; Samverkan; Skolmiljö;

  Sammanfattning : AbstractGrevstad, Michaela & Palm, Camilla (2016). Miljö och kreativitet. Malmö: Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem: Malmö högskola.Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på hur fritidspedagogerna upplever det är att bedriva kreativa aktiviteter i skolans fysiska miljö. LÄS MER

 4. 4. Ledarskapsutvecklingens betydelse för upplevd arbetstrivsel och produktivitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Mari Palm; Camilla Isberg; [2012]
  Nyckelord :medarbetare; ledarskap; utbildning och produktivitet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka betydelsen av en kurs för cheferna i ledarskapsutveckling för medarbetarna på ett större industriföretag i Sverige. Huruvida medarbetarnas arbetstrivsel utifrån självskattning av områden för prestation, arbetsgrupp, individ, arbetssituation, samt ledarskap skiljer sig mellan före en genomförd ledarskapsutbildning, direkt efter, och vid en ettårs uppföljning. LÄS MER

 5. 5. Främjande av empowerment i omvårdnaden av den vuxna patienten med diabetes

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Hälsovetenskapliga institutionen; Örebro universitet/Hälsovetenskapliga institutionen

  Författare :Carolina Jonsson; Camilla Palm; [2006]
  Nyckelord :Diabetes; empowerment; grupputbildning; omvårdnad; egenvård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Diabetes är en sjukdom, där patienten med diabetes dagligen fattar beslut gällande sin sjukdom. Genom empowerment kan patienten upptäcka och använda sin egen inneboende förmåga att kontrollera sin diabetes, vilket skapar förutsättningar för en mer individanpassad egenvård. LÄS MER