Sökning: "Camilla Ringdahl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Camilla Ringdahl.

 1. 1. Skyddade träd i kyrklig kulturmiljö : förvaltning av trädens kulturhistoriska värden, biologiska värden och säkerhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Camilla Ringdahl; [2019]
  Nyckelord :trädinventering; trädbestånd; allé; gamla träd; kyrkogård; kulturhistoria; biologisk mångfald; riskträd; trädvård; trädföryngring;

  Sammanfattning : Trees, and usually old trees, occur in many cemeteries and are important as they contribute with different values. This work focuses on two of these values, cultural-historical values and biological values as well as safety that is a significant factor in tree management. LÄS MER

 2. 2. Flexibilitetens mångsidighet : En kvalitativ studie om IT-högutbildad bemanningsarbetskraft

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Frida Gustafsson; Camilla Ringdahl; [2017]
  Nyckelord :bemanningsanställning; IT-arbetsmarknaden; IT-konsulter; flexibilitetsstrategier;

  Sammanfattning : Bemanningsanställningar blir allt vanligare inom den svenska arbetsmarknaden, inte minst inom IT-branschen. Samtidigt som bemanningsanställningar inom IT ökar, så ökar parallellt även efterfrågan på högutbildad IT-kompetens. LÄS MER