Sökning: "Camilla Rosenblom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Camilla Rosenblom.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av bedsiderapportering : en utvärdering av ett förbättringsarbete

    Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

    Författare :Susanne Grundh; Camilla Rosenblom; [2017]
    Nyckelord :Older person; nurse; bedside report; improvement; Äldre personer; sjuksköterskor; bedsiderapportering; förbättringsarbete;

    Sammanfattning : Överrapportering mellan vårdpersonal som arbetar skift utförs vanligtvis bakom, stängda dörrar på en expedition. Samhället idag kräver att vårdarbetet ska vara mer förebyggande och personcentrerat från att tidigare varit sjukdomscentrerad. LÄS MER