Sökning: "Camilla Rosenblom"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Camilla Rosenblom.

 1. 1. "Idag har vi bara lekt" : En intervjustudie av förskollärarens uppfattning av barns fria lek i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Camilla Ramsell; Christel Rosenblom; [2020]
  Nyckelord :Fri lek; Uppfattningar; Förskollärare; Fenomenografi; Kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattningar av barns fria lek. Vi vill undersöka förskollärares uppfattningar av på vilket sätt dem deltar i barns fria lek, hur dem kopplar in lärandet i den fria leken. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av bedsiderapportering : en utvärdering av ett förbättringsarbete

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Susanne Grundh; Camilla Rosenblom; [2017]
  Nyckelord :Older person; nurse; bedside report; improvement; Äldre personer; sjuksköterskor; bedsiderapportering; förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Överrapportering mellan vårdpersonal som arbetar skift utförs vanligtvis bakom, stängda dörrar på en expedition. Samhället idag kräver att vårdarbetet ska vara mer förebyggande och personcentrerat från att tidigare varit sjukdomscentrerad. LÄS MER