Sökning: "Camilla Söderlind"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Camilla Söderlind.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att möta mångbesökare på akutmottagningen : en annan typ av akutvård här och nu

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Henrik Karefjord; Camilla Söderlind; [2019]
  Nyckelord :Mångbesökare; Akutmottagning; Omvårdnad; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Mångbesökaren på akutmottagningen är en utsatt grupp som utgör en signifikant del av de totala besöken på en akutmottagning.  Mångbesökaren uppvisar ofta en spretig symptombild som i studier har visats domineras av kroniska sjukdomar, psykisk ohälsa, missbruk och sociala problem. LÄS MER

 2. 2. EN förändrad KROPP, ETT förändrat LIV : Patienters upplevelser av att leva med stomi

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Antonia Armini; Söderlind Camilla; [2017]
  Nyckelord :patient experience; ostomy; literature study; bowel disease; suffering;

  Sammanfattning : Background: When patients suffer from sicknesses such as rectal cancer, Chrons disease and ulcerative colitis, then ostomies can be a course of treatment. Earlier research show that nurses lack knowledge to be able to care for patients with ostomies while expected to have an important role in the patients’ well-being. LÄS MER

 3. 3. Analys av faktorer som påverkar interna leveransledtider : Dimensionering av lager

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

  Författare :Camilla Söderlind; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : It is becoming increasingly important for companies to meet customer demands due to intense competition in today's global market, that forcing companies to improve their offerings and become better at managing their supply chain (Shen et al., 2006).  Long lead times can be reduced by using different methods and strategies shows various researches. LÄS MER