Sökning: "Camilla Sörman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Camilla Sörman.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda personer med diabetes i hemsjukvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Lena Bengtsson; Camilla Sörman; [2020-08-10]
  Nyckelord :Sjuksköterska; hemsjukvård; diabetes;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet människor med diabetes ökar samtidigt som befolkningen blir äldre och därmed inte alltid klarar av att sköta sig själva fullt ut längre. Det innebär att de kan behöva hjälp med vård och omvårdnad av hemsjukvårdens sjuksköterskor. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av livskvalitet hos patienter med svårläkta sår vid tryckkammarbehandling : - en systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Ekelund; Gabriela Petersson; Camilla Sörman; [2014]
  Nyckelord :Tryckkammarbehandling; livskvalitet; upplevelse; svårläkta sår i nedre extremiteter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tryckkammarbehandling är en vanlig behandling för dykarsjuka, men kan även användas vid andra tillstånd, till exempel hos patienter med svårläkta sår, vilka överlag upplever sig ha sämre livskvalitet. Den definition av livskvalitet som valdes i denna studie grundades i den subjektiva livssituationens flerdimensionella aspekter. LÄS MER