Sökning: "Camilla Sandström"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Camilla Sandström.

 1. 1. A comparison study of PV and battery technologies for EWB off-grid electrification projects in Sub-Saharan Africa

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Felix Vedin; Camilla Sandström; [2018]
  Nyckelord :PV; Photovoltaic; Solar cells; Solar panels; Batteries; Africa; Sub-Sahara; Mikronät; Comparison; Case study; Simulation; Manual; EWB; Engineers without borders; Solceller; Solpaneler; Batterier; Afrika; Sub-Sahara; Mikronät; Jämförelse; Simulation; Manual; Ingenjörer utan gränser;

  Sammanfattning : Only 10 % of the rural population in Sub-Saharan Africa has access to electricity. At the same time the Sub-Saharan countries are close to the equator and get many sun hours a day, leading to a huge potential for solar energy. LÄS MER

 2. 2. Upplevd ljusfärg beroende av kontrasters karaktärer : Utvärdering av hårda/mjuka kontraster mellan ljus och mörker och relation till upplevd ljusfärg och känsla

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Camilla Sandström; [2018]
  Nyckelord :Contrasts; feeling; color of light; experience; Kontraster; känsla; ljusfärg; upplevelse;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att få fram parametrar som medvetet kan användas i ljusdesignprocessen, för att skapa miljöer där människor emotionellt trivs och mår bra. Det har i tidigare forskning huvudsakligen fokuserats på funktionellt ljus, vilket har resulterat i rekommendationer vad gäller belysningsstyrka på arbetsområde. LÄS MER

 3. 3. Tre förskollärares och tre barnskötares röster om hur de uttrycker sin kompetens gällande litteracitet i förskolan : "Litteracitet - är det litteratur?"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sandra Jansson; Erika Forsenberg Sandström; Camilla Pettersson; [2014]
  Nyckelord :artefakter; barnskötare; förskollärare; kommunikation; lek; litteracitet; lärplatta; läs- och skrivutveckling; skriftspråk; symboler;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka barnskötare kontra förskollärares kännedom om begreppet litteracitet samt hur de arbetar med det. Litteracitet handlar om barns läs- och skrivaktiviteter vilket enligt Björklund (2008) bör ske i samspel med andra för att bli meningsfullt. LÄS MER

 4. 4. Amortera eller inte? : En applicering av psykologiska faktorer på svenska hushålls amorterings-och sparbeteende

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Camilla Karlsson; Pernilla Sandström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De svenska bostadspriserna har fortsatt att stiga och tillsammans med det låga ränteläget har även hushållens skuldsättning stigit. Utöver detta har hushållens amorteringsvilja minskat vilket lett till en oro över att hushållen inte kommer klara av framtida svängningar i ekonomin. LÄS MER

 5. 5. "Ingen tar riktigt ansvar för att jag ska få leva". En rättsociologisk studie om hur vardagen påverkas av att leva med skyddad identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Camilla Sandström; Andreas Lundquist; [2013]
  Nyckelord :kvarskrivning; skyddad identitet; sekretessmarkering; hotad; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay aims to enlighten people living with protection of personal data. How everyday life is affected for a person with protection of personal data is answered by a qualitative interview. We have also examine the protection society can offer people who are facing a definite threat. LÄS MER