Sökning: "Camilla Sandström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Camilla Sandström.

 1. 1. A comparison study of PV and battery technologies for EWB off-grid electrification projects in Sub-Saharan Africa

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Felix Vedin; Camilla Sandström; [2018]
  Nyckelord :PV; Photovoltaic; Solar cells; Solar panels; Batteries; Africa; Sub-Sahara; Mikronät; Comparison; Case study; Simulation; Manual; EWB; Engineers without borders; Solceller; Solpaneler; Batterier; Afrika; Sub-Sahara; Mikronät; Jämförelse; Simulation; Manual; Ingenjörer utan gränser;

  Sammanfattning : Only 10 % of the rural population in Sub-Saharan Africa has access to electricity. At the same time the Sub-Saharan countries are close to the equator and get many sun hours a day, leading to a huge potential for solar energy. LÄS MER

 2. 2. Upplevd ljusfärg beroende av kontrasters karaktärer : Utvärdering av hårda/mjuka kontraster mellan ljus och mörker och relation till upplevd ljusfärg och känsla

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Camilla Sandström; [2018]
  Nyckelord :Contrasts; feeling; color of light; experience; Kontraster; känsla; ljusfärg; upplevelse;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att få fram parametrar som medvetet kan användas i ljusdesignprocessen, för att skapa miljöer där människor emotionellt trivs och mår bra. Det har i tidigare forskning huvudsakligen fokuserats på funktionellt ljus, vilket har resulterat i rekommendationer vad gäller belysningsstyrka på arbetsområde. LÄS MER

 3. 3. "Ingen tar riktigt ansvar för att jag ska få leva". En rättsociologisk studie om hur vardagen påverkas av att leva med skyddad identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Camilla Sandström; Andreas Lundquist; [2013]
  Nyckelord :kvarskrivning; skyddad identitet; sekretessmarkering; hotad; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay aims to enlighten people living with protection of personal data. How everyday life is affected for a person with protection of personal data is answered by a qualitative interview. We have also examine the protection society can offer people who are facing a definite threat. LÄS MER

 4. 4. En ny skola för barn med autism och autismliknande tillstånd : Förutsättningar att skapa en god skolgång enligt nya skollagen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Camilla Sandström; [2011]
  Nyckelord :autism; autismliknande tillstånd; autismspektrumet; skollag 2011; utvecklingsstörning; rätten att bli mottagen i särskolan;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur den nya skollagen upplevs kunna fungera i praktiken i grundskolan. Syftet var vidare att belysa förutsättningar som behövs för att grundskolan ska kunna ge barn med autism och autismliknande tillstånd den skolgång och undervisning som de behöver och har rätt till utifrån sin funktionsnedsättning. LÄS MER

 5. 5. "Skönlitteratur i skolan” – en studie av några lärares uppfattning om skönlitteraturens plats och betydelse i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Camilla Sandström; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER