Sökning: "Camilla Skoogh"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Camilla Skoogh.

 1. 1. Det sitter i väggarna : En enkätstudie om säkerhetskultur i operationsmiljö

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Camilla Skoogh; Sofie Rydin; [2019]
  Nyckelord :Patient safety; teamwork; safety culture; operating theatre; Patientsäkerhet; teamarbete; operationssjukvård; säkerhetskultur; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skador orsakade av vården medför både ett lidande för patienten menäven en stor kostnad för samhället. Operationsavdelningen är en högriskmiljö som ställer krav på både ett personlig riskmedvetet engagemang och ett väl fungerande teamarbete. LÄS MER

 2. 2. I dödens väntrum : Om patienters upplevelse av att vänta på ett nytt organ

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Jenny Lönander; Camilla Skoogh; [2009]
  Nyckelord :transplantation; organ; väntan; patient; upplevelse; väntelista;

  Sammanfattning : Det är idag mellan 700 – 800 patienter som väntar på ett nytt organ i Sverige. Dock är tillgången på organ betydligt mindre än efterfrågan, vilket leder till att väntan på ett nytt organ kan bli mycket lång. För en del patienter orkar inte kroppen med den långa väntan vilket leder till en för tidig död. LÄS MER

 3. 3. Konflikten mellan människor och elefanter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper

  Författare :Camilla Skoogh; [2008]
  Nyckelord :Tanzania; grödor; konflikt; människor; elefanter och jordbrukare;

  Sammanfattning : SammanfattningUppsatsen beskriver konflikten mellan elefanter och människor kring Tarangire nationalpark. Som är en park som är mycket känd för mängden elefanter som de har, så det är ett växande problem. LÄS MER