Sökning: "Camilla Svanberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Camilla Svanberg.

 1. 1. CSR-aktiviteters samband med revisionsarvodet samt företagsvärdet : En kvantitativ studie i europeisk kontext

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Therese Karlsson; Camilla Uppgren; [2019]
  Nyckelord :Företagens sociala ansvar; CSR; ESG; revisionsarvode; revision; revisionsberättelse; företagsvärdering;

  Sammanfattning : Titel: CSR-aktiviteters samband med revisionsarvodet samt företagsvärdet. En kvantitativ studie i europeisk kontext. LÄS MER

 2. 2. ”Alla säger fitta men inte i klassrummet” : Lärares och elevers syn på tabubelagt språk i klassrummet

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Camilla Fallhagen; Isabel Hellman Svanberg; [2015]
  Nyckelord :Gymnasiet; klassrummet; svordomar; situationsanpassat språk; tabubelagt språk;

  Sammanfattning : Vi har i vårt arbete undersökt elevers och lärares attityder och förväntningar gällande användandet av tabubelagt språk i klassrummet. Undersökningen genomfördes på en kommunal gymnasieskola på en liten ort i Mellansverige där två lärare intervjuades och elever från två olika program svarade på enkäter och observerades i klassrummet. LÄS MER

 3. 3. Svenska företags motiv till hållbarhetsrapportering : Är det till nytta för alla?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Magdolna Berg; Örnebro Camilla; [2014]
  Nyckelord :sustainability reporting; motive; EU; Sweden; GRI; voluntary; obligatory; hållbarhetsrapportering; motiv; EU; Sverige; GRI; frivillighet; obligatorisk;

  Sammanfattning : AbstraktTitel: Svenska företags motiv till hållbarhetsrapportering – Är det till nytta för alla?Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Magdolna Berg och Camilla ÖrnebroHandledare: Jan SvanbergDatum: 2014-06Syfte: Företagens hållbarhetsrapportering är frivilligt i nuläget. De regleringar som finns gäller rapportering om olika miljöpåverkan men inte inom ramen av en hållbarhetsrapport utan som en del av årsredovisningen eller övriga rapporter till lokala myndigheter. LÄS MER

 4. 4. På spaning efter friskfaktorer! : En kvalitativ studie om hur arbetsrelaterad hälsa upplevs och vilka friskfaktorer som gör att man mår bra på arbetet

  Magister-uppsats, MittuniversitetetMittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Camilla Svanberg; [2011]
  Nyckelord :hälsa; arbetsrelaterad hälsa; arbetsrelaterad ohälsa; friskfaktorer; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Titel: På spaning efter friskfaktorer! En kvalitativ studie om hur arbetsrelaterad hälsa upplevs och vilka friskfaktorer som gör att man mår bra på arbetet. Syfte: Studiens syfteär att beskriva hur arbetsrelaterad hälsa upplevs samt att identifiera vilka friskfaktorer som anses vara nödvändiga för att vidmakthålla hälsa. LÄS MER

 5. 5. Bankers syn på kreditgivning till småföretag : påverkan av ändrade regler angående företagshypotek

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Camilla Svanberg; Sandra Sandberg; [2004]
  Nyckelord :Business and economics; kreditgivning; småföretag; förmånsrättslagen; företagshypotek; säkerhet; Ekonomi;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att studera bankers syn på kreditgivning till småföretag och hur lagändringarna angående företagshypotek har påverkat bankernas syn på småföretagen som kreditkunder. Bankerna ser i första hand till småföretagens återbetalningsförmåga som är beroende av balansen mellan eget kapital och skulder, skickligheten i företaget, sökandens karaktär, syftet med lånet, företagets omvärld och kvaliteten på informationen som erhålls. LÄS MER