Sökning: "Camilla Takvam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Camilla Takvam.

  1. 1. Inte bara barn : En kvalitativ självbiografistudie om vuxna personers upplevelser av att leva med ADHD

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Emil Brorsson; Camilla Takvam; [2018]
    Nyckelord :ADHD; Lidande; Livsvärld; Självbiografi; Vuxna; Mening och sammanhang;

    Sammanfattning : Bakgrund: ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Genom åren har ADHD varit huvudsakligen förknippat med barn. Det är först på senare år som ADHD har blivit en erkänd funktionsnedsättning även hos vuxna. LÄS MER