Sökning: "Camilla Tinnerholm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Camilla Tinnerholm.

 1. 1. Samsjuklighet med missbruk/beroende inom rättspsykiatrisk vård : en intervjustudie om vårdares erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Britt-Mari Eriksson; Camilla Tinnerholm; [2010]
  Nyckelord :forensic care; experience; comorbidity; qualitative content analysis; rättspsykiatrisk omvårdnad; erfarenhet; samsjuklighet; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Inom rättspsykiatrin vårdas många patienter med samsjuklighet missbruk/beroende. Patientgruppen är heterogen med komplexa och specifika vårdbehov. Vårdare är de som tillbringar mest tid med dessa patienter. LÄS MER

 2. 2. Sockerlösningens smärtlindrande effekt -avseende nyfödda En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :EvaLena Åkerström; Camilla Tinnerholm; [2004]
  Nyckelord :Nyfödda barn; Smärtlindring; Sockerlösning; Omvårdnad; Newborn infants; Analgesia; Sucrose-solutions; Caring;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vilken aktuell vetenskap som lett till rekommendationen av att administrera sockerlösning till nyfödda barn i smärtlindrande syfte, i samband med hälstick/venpunktion. Litteraturstudien var av kvantitativ, deskriptiv art. LÄS MER