Sökning: "Camilla Uppgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Camilla Uppgren.

  1. 1. CSR-aktiviteters samband med revisionsarvodet samt företagsvärdet : En kvantitativ studie i europeisk kontext

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Therese Karlsson; Camilla Uppgren; [2019]
    Nyckelord :Företagens sociala ansvar; CSR; ESG; revisionsarvode; revision; revisionsberättelse; företagsvärdering;

    Sammanfattning : Titel: CSR-aktiviteters samband med revisionsarvodet samt företagsvärdet. En kvantitativ studie i europeisk kontext. LÄS MER