Sökning: "Camilla Vidén"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Camilla Vidén.

 1. 1. Jeg ved jo godt, at de ikke tror jeg findes – Et kvalitativt interviewstudie om queerpersoner i fertilitetsbehandling

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Camilla Tved; [2019]
  Nyckelord :LGBTQ ; LGBTQ sundhed; LGBTQ familier; LGBTQ reproduktion; queer; queerfamilier; queer reproduktion; fertilitetsbehandling; regnbuefamilier; magt; HBTQ reproduktion; HBTQ fertilitetsbehandling; HBTQ hälsa;

  Sammanfattning : Et kvalitativt interviewstudie som undersøger queer- og LGBTQ+ personers møde med det danske sundhedssystem i forbindelse med fertilitetsbehandling. Eksamensprojekt i sexologi 30 højskolepoint. Malmø Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för sexologistudier, 2019. LÄS MER

 2. 2. Hälsofrämjande kapital? En kvantitativ studie om allmän upplevd psykisk ohälsa kan förklaras av olika kapitalformer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Joaquim Filipsson-Lillo; Camilla Vidén; [2016]
  Nyckelord :Levnadsnivåundersökningen; psykisk ohälsa; ekonomiskt kapital; socialt kapital; kulturellt kapital; könsojämlikhet; logistisk regressionsanalys;

  Sammanfattning : Allt fler i Sverige upplever psykisk ohälsa och det har resulterat i en expansion av hälsoforskning. Trots detta är förklaringen till det allt vanligare fenomen ännu inte klarlagt. LÄS MER

 3. 3. Georg Stage - Den sejlende søfartskule skibet og dets rollespil

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Camilla Hyldal; [2004]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : I alle samfund er den sociale interaktion en afspejling af både normer og praksis. Denne opgave handler om, hvad der sker, når sociale interaktionsfelter er begrænset af et overordnet traditionelt hierarkisk normsystem. LÄS MER