Sökning: "Camilla olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Camilla olsson.

 1. 1. "Man kan leka när man väntar"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Camilla Knutsson; Eva Olsson; [2019]
  Nyckelord :Barns väntan; mellanrum; makt; norm; reproduktion; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att se vad som händer i väntan då barnen själv strukturerar tiden och hur pedagoger förhåller sig till och använder sig av barnens väntan i vardagen på förskolan. Barns väntan studeras för att urskilja vad som händer i denna och i väntan i sig kan utläsas ha ett speciellt värde. LÄS MER

 2. 2. BVC-sköterskors tilltro till sin förmåga att påverka föräldrar att främja hälsosamma levnadsvanor hos sina barn : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Camilla Englund; Linda Olsson; [2018]
  Nyckelord :self-efficacy; BVC-sköterskor; hälsosamma levnadsvanor; motiverande samtal; socioekonomiska skillnader.;

  Sammanfattning : Abstract  Background: The aim of public health is to create the societal conditions whereby the entire population has an equal opportunity to achieve and enjoy good health. The counties of Gävleborg and Dalarna has lower socioeconomic conditions and a higher proportion of children with unhealthy living habits. LÄS MER

 3. 3. Hur vi flyger mot en hållbar framtid : En studie om vad kommersiella flygbolag hållbarhetsrapporterar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Camilla Thörne; Felicia Olsson; [2018]
  Nyckelord :flygbranschen; flygbolag; hållbarhetsredovisning; CSR; ansvarstagande;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsens syfte är att undersöka och analysera vad kommersiella flygbolag hållbarhetsrapporterar och varför de belyser vissa områden. Flygbranschen står idag för en stor del av världens utsläpp och vi människor förbrukar jordens resurser genom att leva över våra tillgångar. LÄS MER

 4. 4. Immateriella resursers roll för företags prestationer : En jämförande kvantitativ studie av industriföretag i tillväxt och ej i tillväxt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Annette Olsson; Camilla Örnberg; [2018]
  Nyckelord :crp; cfp; immateriella resurser; tillväxt; positiv spiral;

  Sammanfattning : Syfte: I ett flertal tidigare studier har positiva samband mellan hållbarhetsprestationer (CRP) och finansiella resultat (CFP) hittats och försökt förklaras. Dock har endast ett fåtal antagit synsättet att immateriella resurser fungerar som medlare för dessa samband. LÄS MER

 5. 5. Expanding the grain legume food production in Southern Sweden : qualitative insights from producers and representatives from the food industry

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Camilla Olsson; [2017]
  Nyckelord :agroecology; cropping systems; cultivation; food; industry; legume; processing; interview;

  Sammanfattning : The success of modern agriculture has so far primarily been assessed by productivity and economic returns, and not on nutritional value or on the ecosystem services provided besides food and fiber. Despite their high nutritional value, environmental benefits, and economic advantages for the farmer, legume crops are grown on less than 2 % of the arable land in Europe. LÄS MER