Sökning: "Camilo Alvarado"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Camilo Alvarado.

  1. 1. Justicialist Party : Peronism and Institutionalization in Argentina

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

    Författare :Camilo Alvarado; [2014]
    Nyckelord :Institutionalization; Party System; Peronism; Argentina;

    Sammanfattning : This study aims at examining the level of institutionalization of the argentine party system as well as the Justicialist party. The paper presents two parallel analyses on the argentine party system and the Justicialist Party using two different perspectives on the concept of institutionalization. LÄS MER