Sökning: "Camping"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet Camping.

 1. 1. Koncept till campingbutik : Förbättringsarbete av campingbutik med fokus på platsinnovation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anni Liljegren; [2020]
  Nyckelord :Platsinnovation; Camping; Dalarna; Grafisk Design;

  Sammanfattning : Detta projekt har gjorts i Leksand, 2019, som ett examensarbete för en kandidatexamen i Teknisk design. Anledningen för att detta arbete görs är att förbättra en campingbutik på Leksands Strands camping med fokus på platsinnovation. LÄS MER

 2. 2. Vi måste hjälpa dom stackars flyktingarna: En kritisk diskursanalys av hjälpande, medlidande och andrafiering i Facebook-gruppen "Grannar i Torslanda"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jessie Jern; [2018-03-21]
  Nyckelord :Power; Discourse; Language; Postcolonialism; Constructivism; Helping; Pity; Othering; Torslanda; Commentary Field; Whiteness;

  Sammanfattning : This single case study conducted with critical discourse analysis on qualitative interviews and comment fields, aims to critically reflect on the significance of the postcolonial concept of othering. Therefore, the first issue of the essay is about seeking to identify the dominant discourses associated with well-meaning helping expressions in the Facebook-group "Grannar i Torslanda" regarding the "in between- accommodation for refugees" of Lilleby Camping. LÄS MER

 3. 3. A Study of the Refugees Welcome Movement in Malmö - Opportunity structures, Mobilisation and Framing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Master of Science in Development Studies

  Författare :Viktor Johansson; [2018]
  Nyckelord :Social movements; Collective action; Resource mobilisation; Collective action frames; Political opportunity structures; migration; refugees; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examines the Refugees Welcome Movement campaign in Malmö between the period September 2015 and June 2016. The purpose of this study derives from the identification of a knowledge gap of descriptive, as well as analytical accounts that conceptualises the many and long withstanding occurrences of collective action within Social movement theory. LÄS MER

 4. 4. Uppdatering av baskarta med UAS-fotogrammetri i del av Furuvik

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Martin Lundin; Danö Erik; [2018]
  Nyckelord :Lantmäteriteknik; Fotogrammetri; UAS; Baskarta;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att uppdatera Gävle kommuns baskarta för området Furuviks camping. Området har genomgått stora förändringar, bland annat har campingen flyttats på grund av ombyggnation av väg och järnväg. LÄS MER

 5. 5. Active Knäred - Tourism as a driving force for urban growth

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Axel Lönnqvist; [2018]
  Nyckelord :Tourism; Urban growth; Knäred; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This project is investigating how a village can be developed by using tourism as the main driving force. Knäred is a villa- ge with around 1200 inhabitants that has had a decreasing population the past 20 years. It has been decided that the old train stop will be opened for passenger transportation again. LÄS MER