Sökning: "Camus"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Camus.

 1. 1. Är vi som Sisyfos? : Vad Camus filosofi om det absurda säger oss om vår mänskliga existens

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Rebecca Schlottau Eckerström; [2020]
  Nyckelord :Camus; the absurd; finitude; indifference; human nature; human condition; discordance; Sisyphus; Camus; det absurda; ändlighet; likgiltighet; mänsklig natur; mänskliga villkor; diskordans; Sisyfos;

  Sammanfattning : This essay is an attempt to understand what Albert Camus philosophy of the absurd entails, using the figure of Sisyphus in The myth of Sisyphus as a reference. We all face the absurd: the discordance that results from the confrontation of the human longing for the absolute with the worlds non-absolute character. LÄS MER

 2. 2. Dödens stad : En studie rörande framställningen av människan inför döden i Albert Camus Pesten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Emma Dahlbeck; [2020]
  Nyckelord :The Plague; death; fiction; world-views; Albert Camus.;

  Sammanfattning : This essay explores how the fictional portrayals of man-before-death in Albert Camus’ The Plague can convey insights related to studies in world views. Its thesis argues that the relationship between the author, the text and the reader provides a dialogue where the author can transmit his or her ideas to the reader whom is given a possibility of interpreting the text in accordance with his or her context. LÄS MER

 3. 3. L’ALIENATION DANS LA SOCIETE SELON HOUELLEBECQ ET CAMUS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Malena Skanne; [2019-04-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study wants to examine the presence of alienation in the principal characters in the novel La Carte et le territoire (2010) by Michel Houellebecq. The characters are considered as different by people surrounding them, they are solitairy and strangers in society. LÄS MER

 4. 4. L’ALIENATION DANS LA SOCIETE SELON HOUELLEBECQ ET CAMUS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Malena Skanne; [2019-04-09]
  Nyckelord :franska; Houellebecq; aliénation; Camus; l’Étranger; La Carte et le Territoire; littérature; Rousseau; Hegel; Marx; la théorie de l’absurde; Jaeggi; philosophie; Peters; résonance;

  Sammanfattning : This study wants to examine the presence of alienation in the principal characters in the novel La Carte et le territoire (2010) by Michel Houellebecq. The characters are considered as different by people surrounding them, they are solitairy and strangers in society. LÄS MER

 5. 5. ”Ni är inte bättre än de djur ni dödar.” En existentialistisk läsning av Butcher’s Crossing möter ett ekokritiskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :David Fredriksson; [2019-04-01]
  Nyckelord :John Williams; Butcher’s Crossing; existentialism; ekokritik; exploatering; Jean-Paul Sartre; Albert Camus; meningen med livet; pastoral; the frontier; amerikansk litteratur;

  Sammanfattning : This paper examines how John Williams novel Butcher’s Crossing can be understood through the perspectives of existentialism and ecocritisism. The novel depicts the Midwestern United States in the early 1870s; Butcher's Crossing is the name of a small isolated hunting city in Kansas, where the novel's protagonist Will Andrews travels. LÄS MER