Sökning: "Camus"

Visar resultat 11 - 15 av 25 uppsatser innehållade ordet Camus.

 1. 11. Dimensioneringsmetoder för konstruktioner i Stålfiberbetong : Med hänsyn till bärighet och sprickvidd

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Kataline Camus; Elin Möller; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 12. Den tragiska Glasvärlden : En kort inledning till det tragiska och fyra "tragiska" perspektiv på Hjalmar Söderbergs Doktor Glas

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Angeliki Natsi; [2015]
  Nyckelord :det tragiska; tragedi; Doktor Glas; Hegel; Schopenhauer; Nietzsche; Camus;

  Sammanfattning : In recent years, Hjalmar Söderberg’s novel Doktor Glas (1905) has been conceived as more complex compared to its contemporary interpretations, and has been associated with many different ideas. The novel stands the test of time and forces readers to reflect on difficult issues. LÄS MER

 3. 13. "Sprickor i tillvaron" : En fenomenologisk studie av det absurda i Jonas Karlssons "Fakturan" och "Högläsning 2" utifrån Albert Camus absurdism i Myten om Sisyfos och Främlingen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Bengtsson Emma; [2015]
  Nyckelord :Jonas Karlsson; Albert Camus; det absurda; fenomenologisk; disharmoni.;

  Sammanfattning : The absurd is a widespread term to describe literature today and in this essay I am interested in what parts of a literary text that can be defined as absurd. With help from the French-Algerian writer Albert Camus definition of the absurd in The Myth of Sisyphus (1942) and the absurd parts in his novel The Stranger (1942) I will examine the absurd in two of the Swedish writer Jonas Karlsson’s short stories. LÄS MER

 4. 14. Att gestalta främlingskap : En studie av hur alienationen gestaltas i Eugene Ionescos Enstöringen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :david danielsson; [2015]
  Nyckelord :Alienation; Marxism; Capitalism; Eugene Ionesco; Das unheimliche; Transcendence; Albert Camus; The hermit; The stranger; The absurd.;

  Sammanfattning : This essay is a study of the portrayal of the theme of alienation in Eugene Ionesco's novel The hermit. In my study I examine the different ways in which the theme of alienation is portrayed and how the cause of the narrator's experience of alienation can be found in ideological, psychological and existential conflicts that the narrator has to face. LÄS MER

 5. 15. Les lauréats français du Prix Nobel de Littérature Camus, Simon et J.M.G. Le Clézio : Quelles sont leurs visions de la littérature ?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Franska

  Författare :Sara Drews; [2014]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER