Sökning: "Can Bahar"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Can Bahar.

 1. 1. Exploring Use and Perception of Augmented- and Virtual Reality in the Swedish AEC Industry

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning; KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Bahar Dashti; Roberto Viljevac-Vasquez; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; Augmented Reality; Virtual Reality; Building Information Modeling; Construction; Management; Digitalization; Augmented Reality; Virtual Reality; Building Information Modeling; Construction; Management;

  Sammanfattning : Augmented Reality and Virtual Reality is on a trend of development. These technologies could have an impact on the way construction is carried out in the future. Right now these technologies are not widely used in the construction industry. LÄS MER

 2. 2. Exploring Use and Perception of Augmented- and Virtual Reality in the Swedish AEC Industry

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Bahar Dashti; Roberto Viljevac-Vasquez; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; Augmented Reality; Virtual Reality; Building Information Modeling; Construction; Management; Digitalization; Augmented Reality; Virtual Reality; Building Information Modeling; Construction; Management;

  Sammanfattning : Augmented Reality and Virtual Reality is on a trend of development. These technologies could have an impact on the way construction is carried out in the future. Right now these technologies are not widely used in the construction industry. LÄS MER

 3. 3. Assessment of optimization control strategies for energy management

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Bahar Kasbi; [2020]
  Nyckelord :Optimization; linear programming; applied linear optimization; sensitivity analysis; energy management; demand side management DSM ; heat pump scheduling; setpoint; Optimering; tillämpad linjär optimering; linjär programmering; känslighetsanalys; energihantering; värmepumpsplanering; börvärde;

  Sammanfattning : With the increasing demand for renewable energy sources, new systems are being developed to sustain future infrastructure, accommodating these new energy sources. One of the proposed solutions is to incorporate distributed energy resources to different households in order to provide local energy demands effectively. LÄS MER

 4. 4. Att vårda patienter som insjuknat i stroke

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elvira Nordlöf; Michelle Bahar; [2019]
  Nyckelord :Experiences; Literature study; Nurses; Recovery; Rehabilitation; Support; Litteraturstudie; Rehabilitering; Sjuksköterskor; Stöd; Upplevelser; Återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som har insjuknat i stroke och deras anhöriga upplever att utförd vård av sjuksköterskorna är bristfällig på grund av faktorer som avsaknad av kunskap och tidsbrist. Patienter och anhöriga upplever att de behöver mer stöd gällande återhämtning och rehabilitering. LÄS MER

 5. 5. IKT I UNDERVISNINGEN - får lärarstudenter den beredskap som krävs?

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Yildiz Bahar; [2017-10-03]
  Nyckelord :lärarutbildning; lärarstudenter; teknologi; digital kompetens; TPACK; IKT; teacher education; student teachers; technology; digital competence;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore whether student teachers in teachereducation are prepared to use ICT during their pre-service teaching. It also aimsto find out where they acquire the digital competence that is required if they donot get it during their teacher education. LÄS MER