Sökning: "Can Becker"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Can Becker.

 1. 1. Kriminalitetens drivkrafter : En kvalitativ studie om före detta kriminellas uppfattningar och upplevelser av kriminalitetens drivkrafter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Adem Ajan; [2020]
  Nyckelord :Social work; Criminality; Motivations; Ex. criminals; KRIS; Socialt arbete; Kriminalitet; Drivkrafter; Före detta kriminella; KRIS;

  Sammanfattning : I denna C-uppsats har jag studerat de bakomliggande, bevarande och kriminellt livsstilsrelaterade drivkrafterna till kriminalitet. Ungdomar är allt oftare iblandade i grov kriminalitet och därför tyckte jag det var viktigt att studera varför ungdomar börjar begå brott och varför de hamnar i kriminalitet. LÄS MER

 2. 2. CHALLENGES WHEN EXECUTING GREEN BUILDING PROJECTS IN SWEDEN : An interview study on project managers’ perceptions

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning; KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Tove Becker; Emma Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Sustainable development; Green buildings; BREEAM; LEED; Project management; Challenges; Hållbar utveckling; Gröna byggnader; BREEAM; LEED; Projektledning; Utmaningar;

  Sammanfattning : A sustainable development is required within the construction sector, in order to cope with an increasing population in a built environment that already suffers from high energy consumption. Green building certification systems, such as BREEAM and LEED, function as tools to support sustainability of buildings in the design, production, maintenance and operation. LÄS MER

 3. 3. [Konst]^X - En kvalitativ undersökning av kuratorers upplevelser av AI-konstens första möte med konstsverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för digitala kulturer

  Författare :Norea Nyström; [2020]
  Nyckelord :artificial intelligence; AI-art; digital art; acceptance of art; art institutions; curators; art as social process; creation of art; artworld; Cultural Sciences; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This dissertation intends to examine how the Swedish art world is responding to the exposure of artwork which has been produced using artificial intelligence as a tool. Based on qualitative interviews with curators, who have developed and formed exhibitions of AI-art, this study aims to investigate if an acceptance of such art could occur. LÄS MER

 4. 4. Mode som konst? En kvalitativ studie om mode som konstnärlig form

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för modevetenskap

  Författare :Whilliam Lindroth; [2020]
  Nyckelord :Fashion; art; aesthetics; craftsmanship; art-craft; art world; fashion world; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This dissertation is a qualitative study that has examined och concluded whether fashion can be considered as an art form or not. Based on this question, four different kinds of fashion clothes with artistic expressions have been analyzed. LÄS MER

 5. 5. Circular Business Models in the Dairy Industry - Analyzing a consumer's propensity to buy a firm's product depending on the level of circularity of its business model

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tim Becker; Mathieu Logeais; [2020]
  Nyckelord :circular economy; business model; business strategies; dairy industry; consumers; Business and Economics;

  Sammanfattning : Following a brief introduction on the history of Corporate Social Responsibility (CSR) and the concept of the Circular Economy (CE), the impact of the dairy industry on the environment is introduced. This study then focuses on the gaps in research and the problem of implementing CE practices in the dairy industry. LÄS MER