Sökning: "Can Becker"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Can Becker.

 1. 1. Sambandet mellan fysisk aktivitet, socioekonomisk status och studieresultat för elever på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Johan Becker; [2019]
  Nyckelord :physical activity; IPAQ; metabolic index; socioeconomic status; habitus; grades; fysisk aktivitet; IPAQ; metaboliskt index; socioekonomi; habitus; betyg;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att analysera sambandet mellan fysisk aktivitet och betyg i idrott och hälsa, samt mellan ett viktat betyg i matematik, svenska, engelska och idrott och hälsa och fysisk aktivitet. Studien undersöker vidare om det finns något samband mellan socioekonomisk status och fysisk aktivitet och med ett viktat betyg. LÄS MER

 2. 2. Religion som orsak till eller lösning på sociala problem. : – En argumentationsanalys av motioner om religiösa friskolor från Socialdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionsbeteendevetenskap

  Författare :Lisette Stenberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze the argumentation used by the Liberals (Liberalerna), Social democrats (Socialdemokraterna) and Sweden democrats (Sverigedemokraterna) in motions regarding religious independent schools in or- der to explore whether they view religion as a cause or as a solution to social problems. The essay focuses on the parliamentary sessions of 2016/17 and 2017/18. LÄS MER

 3. 3. Pop- och jazzkör på riktigt - En kvalitativ studie om tre körledares repetitionsarbete och tillvägagångssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Johannes Rückert Becker; [2019]
  Nyckelord :A cappella; jazz; körledning; körsång; populärmusik; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; choir conducting; choral singing; contemporary music; educational science; music education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att fördjupa kunskapen kring arbetet med körer inom genrerna pop och jazz samt redogöra för vilka arbetsområden några framstående körledare delar upp arbetet inom. Bakgrunden till studien är författarens egna upplevelser av körsång på universitetsnivå och den upplevda bristen på kunskap kring hur ett lämpligt repetitionsarbete arrangeras inom dessa genrer. LÄS MER

 4. 4. Att vara socionomkonsult : En professionell outsider?

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Malin Alfredsson; Astrid Arnamo; [2018]
  Nyckelord :agency social worker; interview study; outsider; deviance; strategies; expectations; inclusion; socionomkonsult; intervjustudie; outsider; avvikelse; strategier; förväntningar; inkludering;

  Sammanfattning : The usage of agency social workers in Sweden have increased during the past few decades and there is a lack of research on this topic. This study aims to describe how the agency social workers experience the work within the swedish social services and how it affects their role with regards to their deviant type of employment. LÄS MER

 5. 5. The financial crisis 2008-2009 and economic gender equality in Sweden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Böckman; [2017]
  Nyckelord :Sweden; gender equality; the financial crisis; taste discrimination; the division of labour; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of my thesis is to examine if the financial crisis 2008-2009 effects economic gender equality in Sweden during (2008-2009) and after (2010-2015) the crisis and if so, how. The purpose is also to analyse if the outcomes are consistent with Gary S. LÄS MER