Sökning: "Can Feldt"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Can Feldt.

 1. 1. Ledare med grit som motiverar : En kvalitativ studie om grit och ledarskap

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Karl Feldt; [2021]
  Nyckelord :grit; growth mindset; leadership; motivation; leadership and motivation; grit; growth mindset; ledarskap; motivation; ledarskap och organisation;

  Sammanfattning : Forskning har länge försökt hjälpa organisationer att bli bättre och förstå vad som gör en organisation eller en person att nå sina mål eller inte. Under Angela Duckworth forskning fann hon att personer som hade förmågan att hålla sig motiverad under längre perioder klarade av en av den svårare officersutbildningen i USA. LÄS MER

 2. 2. Livscykel för en ändlig resurs - En studie om krossat bergmaterial som ersättningsmaterial till naturgrus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Amelia Mårtensson Feldt; Hanna Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Naturgrus; krossat bergmaterial; livscykelperspektiv; naturresurs; hållbarhet; grundvatten.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka i vilken utsträckning naturgrus kan ersättas av krossat bergmaterial inom väg- och anläggningsprojekt samt betongändamål inom byggsektorn. Genom att granska grus- och bergmaterialen ur ett livscykelperspektiv samt tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv lokalisera problemområden och utvecklingspotential. LÄS MER

 3. 3. Scenarioplanering på distans

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Karl Feldt; Miltos Lakovidis; [2020]
  Nyckelord :Scenarioplanering; virtuell scenarioplanering; digitala kommunikationsverktyg; virtuella team; teknikutveckling;

  Sammanfattning : Forskning visar att organisationer inom snabbt förändrade branscher behöver förutse och hantera förändringar. Scenarioplanering är en planeringsmetod som kan identifiera trender för att organisationer ska lättare kunna ta strategiska val. LÄS MER

 4. 4. Independent Project in Chemical Engineering and Materials Engineering : A literature study of powder-based additive manufacturing

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Daniel Feldt; Petra Hedberg; Asker Jarlöv; Elsa Persson; Mikael Svensson; Filippa Vennberg; Therese You; [2018]
  Nyckelord :Additive manufacturing; selective laser melting; electron beam melting; binder jetting; stainless steel; tool steel; nickel alloys;

  Sammanfattning : The focus of this literary study was additive manufacturing (AM) and the purpose was to find general trends for selected materials that have been additively manufactured and compare them to results from other reviews. The raw materials studied were stainless steels 316L, 17-4 PH, 15-5 PH and 420, as well as tool steel H13 and nickel alloys 625, 718 and Hastelloy X. LÄS MER

 5. 5. Independent Project in Chemical Engineering and Materials Engineering : A literature study of powder-based additive manufacturing

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Daniel Feldt; Petra Hedberg; Asker Jarlöv; Elsa Persson; Mikael Svensson; Filippa Vennberg; Therese You; [2018]
  Nyckelord :Additive manufacturing; selective laser melting; electron beam melting; binder jetting; stainless steel; tool steel; nickel alloys;

  Sammanfattning : The focus of this literary study was additive manufacturing (AM) and the purpose was to find general trends for selected materials that have been additively manufactured and compare them to results from other reviews. The raw materials studied were stainless steels 316L, 17-4 PH, 15-5 PH and 420, as well as tool steel H13 and nickel alloys 625, 718 and Hastelloy X. LÄS MER