Sökning: "Can Gyllenhammar"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Can Gyllenhammar.

 1. 1. Våld i konsten : En studie om hur våld gestaltats i konsten under 1900-talets sista decennier

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Kajsa Frostensson; [2020]
  Nyckelord :Våld; konst; feminism; postmodernism; svenska kvinnliga konstnärer; flickor i konsten; våld i nära relation; Marie-Louise Ekman; Marja Ruta; Kristina Abelli Elander; Maria Lindberg; Maria Friberg; Monica Larsen Dennis; Helene Billgren; Tuija Lindström; Charlotte Gyllenhammar; Anna-Maria Ekstrand; Annika von Hausswolff;

  Sammanfattning : This essay examines how family-related violence was depicted in art in Sweden during the 70s, 80s and 90s. A major shift in the views of violence within the family and in relationships occurs during this period, which becomes evident through a change in laws but is also visible in an ongoing social debate. LÄS MER

 2. 2. ”Jag vill bara ha ett vanligt Svensson liv”. : – En kvalitativ studie om sociala faktorers inverkan på missbruksfrihet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

  Författare :Anna Gyllenhammar Beijer; [2011]
  Nyckelord :Läkemedelsassisterad behandling; Substitutionsbehandling; Opiatmissbrukare; Nätverk; Bostad; Hälsa;

  Sammanfattning : ABSTRACT In this study, five people were interviewed who are involved in a drug-assisted program for opiate addiction, also called substitution program. The meaning of substitution is that these clients' drug addiction is replaced with substitute preparations, either methadone or Subutex in an orderly manner. LÄS MER

 3. 3. Att kunna tänka på utsidan av inkorgen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Camilla Martin och Charlotte Gyllenhammar; [2010]
  Nyckelord :emotions; organizational culture; e- mail; non-verbal text based communication; personality;

  Sammanfattning : E-mail is a non-verbal text based communication tool that today is used widely in organizations and perhaps because of its familiarity seen as just a tool with no complications. Can other ingredients affect the communication except the obvious missing non-verbal cues? The main purpose of this thesis was to examine how leaders experience their communication between the different public administrations, but also to see if the text based communication, in particular e-mail, and was affected by organizational culture and emotions. LÄS MER

 4. 4. Ständiga förbättringar hos Drive Sol Worldwide AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Madeléne Gyllenhammar; [2006]
  Nyckelord :Lean Production; Kaizen. Målstyrda grupper; förslagsverksamhet.;

  Sammanfattning : When a company wishes to keep a sustainable position at the market or increase it´s performance, there are demands. The company has to improve all of it´s activities continuously. One method to use when it comes to improvements is the Kaizen philosophy. LÄS MER