Sökning: "Can Martin"

Visar resultat 1 - 5 av 1508 uppsatser innehållade orden Can Martin.

 1. 1. Värdegrundsarbetet – ett spänningsfält mellan karta och verklighet : - Ett uppdrag för alla som arbetar i skolans organisation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Martin Sundkvist; [2022]
  Nyckelord :Democratic core values; school value base; school fundamental values;

  Sammanfattning : Background: Previous research, together with the Swedish National Agency for Education and the Swedish School Inspectorate, highlight several different ways of how to work with democratic core values in an effective manner. However, there is a lack in previous research demonstrating how other professions, aside from teachers, should work with these values in school settlements. LÄS MER

 2. 2. Ibland handlar det bara om att så ett frö till någonting : En intervjustudie kring hur samhällskunskapslärare inom SiS främjar medborgarbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Samuel Tavajoh; [2022]
  Nyckelord :SiS- skola; medborgerligt deltagande; framtidssyn; tillit; självförtroende; relationsskapande; undervisning; samhällskunskap;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how social study teachers within SiS perceive their students' vision of the future, their view of civic participation, and how the teachers work to promote a positive view among their students. The study is based on teachers' perspective on teaching in SiS-schools, both in youth homes and closed youth care. LÄS MER

 3. 3. The perceived value of place brand ecosystems : An exploratory research on tourist preferences

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriell ekonomi

  Författare :Martin Nordström; [2022]
  Nyckelord :Place branding; Place brand ecosystems; Tourist preferences; Tourist perceptions;

  Sammanfattning : In the pursuit of attracting more tourists in a market where competition is growing on a global scale, place branding has become increasingly more common. An underexplored alternative within the place branding literature is place brand ecosystems, and how they can create value for both the place brand itself as well as the tourists that travel there. LÄS MER

 4. 4. Is Green the New Black? A Study of the Role of Sustainability in Nordic Venture Capital

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Hanna Louise Forsman; Martin Gothefors; [2022]
  Nyckelord :Venture Capital; Sustainability; ESG Investing; Impact Investing; Case Study;

  Sammanfattning : This thesis investigates the role of sustainability in Nordic venture capital. Using stakeholder interviews, the thesis aims to uncover the key drivers behind the industry sustainability momentum. LÄS MER

 5. 5. Dealing with the Unmentionable : A qualitative study on Swedish EFL-teachers’ experiences of teaching sensitive topics

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Martin Norin; [2022]
  Nyckelord :sensitive topics; English; EFL; teaching; effects on learning; strategies;

  Sammanfattning : The aim of the study is to illuminate upper secondary school teachers’ experiences of incorporating potentially sensitive topics in their teaching of English. To fulfil this aim, the degree project builds on six individual interviews with active English teachers at upper secondary schools in Sweden. LÄS MER