Sökning: "Can Mikaelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Can Mikaelsson.

 1. 1. Hur business intelligence praktiskt kan användas för och påverka budgetering : En kvalitativ studie av svenska bilåterförsäljare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Tobias Mikaelsson Triumf; Jonatan Vikström; [2022]
  Nyckelord :Business intelligence; Business analytics; Budgeting; Beyond Budgeting; Digitalization; Management Control; Business intelligence; Affärsanalys; Budgetering; Beyond Budgeting; Digitalisering; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : The budget has for decades been a cornerstone in most organizations management accounting and control. The budget has also faced criticism for being expensive, time-consuming, for quickly becoming obsolete and for impeding flexibility in organisations. In an increasingly dynamic world, companies need to become more adaptive and forward-looking. LÄS MER

 2. 2. Lagerplats och logistiklösningar

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Alexander Anongdeth; Oskar Mikaelsson; [2021]
  Nyckelord :EMEA; SMT; Internal and external Leads; Cost per year; Annuity; Investments costs; Distance; Carbon dioxide emissions; EMEA; SMT; Interna och Externa Ledtider; Kostnader per år; Annuitet; Investeringskostnader; Distans; Koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : Examensarbetet utfördes under våren 2021 på ett svenskt företag i Centrala Sverige. Uppdraget har som syfte haft att få en objektiv inblick i företagets lagersituation för försäljningen i EMEA. LÄS MER

 3. 3. Välkomnande och trygg sjukhusentré : En studie om rumsliga gestaltningsfaktorer som kan bidra till en förbättrad upplevelse i en sjukhusentré

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Cajsa Mikaelsson; [2020]
  Nyckelord :Spatial design; visual perception; experience; hospital entrance; Rumslig gestaltning; visuell perception; upplevelse; sjukhusentré.;

  Sammanfattning : Den rumsliga gestaltningen på en plats påverkar människor upplevelse av miljön, mer eller mindre. Kortfattat sker detta genom tolkningsprocesser av information i hjärnan som samlats in genom människans sinnen, vilket innefattar den visuella perceptionen. LÄS MER

 4. 4. Oil Spill Response Capability Assessment: Describing Tasks and Effects

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Mari Mikaelsson; [2020]
  Nyckelord :Operational oil spill response; capability estimation; capability description; response capability; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Oil spills require more or less significant response efforts to be controlled. While the frequency of severe oil spills has decreased, an increase in marine traffic is forecasted in the future. LÄS MER

 5. 5. Alternative oxidase respiration in the mycorrhizal fungus Laccaria bicolor

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Hilda Mikaelsson; [2019]
  Nyckelord :L. bicolor; mycel; ektomykorrhiza; cellandning; AOX; alternativt oxidas; cytokromoxidas; cyanid; mycelium; ectomychorriza; respiration; alternative oxidase; cytochrome oxidase; salicylhydroxamic acid; n-propyl gallate; cyanide;

  Sammanfattning : The temperature on Earth is rising, and one of the main drivers is anthropogen-ic greenhouse gases such as carbon dioxide (CO2). The world’s forests act as carbon sinks, binding carbon into their biomass. The net carbon assimilation is determined by the uptake and release of CO2 through the processes of photo-synthesis and respiration. LÄS MER