Sökning: "Can Peters"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Can Peters.

 1. 1. L’ALIENATION DANS LA SOCIETE SELON HOUELLEBECQ ET CAMUS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Malena Skanne; [2019-04-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study wants to examine the presence of alienation in the principal characters in the novel La Carte et le territoire (2010) by Michel Houellebecq. The characters are considered as different by people surrounding them, they are solitairy and strangers in society. LÄS MER

 2. 2. L’ALIENATION DANS LA SOCIETE SELON HOUELLEBECQ ET CAMUS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Malena Skanne; [2019-04-09]
  Nyckelord :franska; Houellebecq; aliénation; Camus; l’Étranger; La Carte et le Territoire; littérature; Rousseau; Hegel; Marx; la théorie de l’absurde; Jaeggi; philosophie; Peters; résonance;

  Sammanfattning : This study wants to examine the presence of alienation in the principal characters in the novel La Carte et le territoire (2010) by Michel Houellebecq. The characters are considered as different by people surrounding them, they are solitairy and strangers in society. LÄS MER

 3. 3. Creating democratic technology for societal change : How Open Source practices can influence the negotiation of technology among activists.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lucas Langholf; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Development; Activism; Democratisation of Technology; Critical Theory of Technology; Open Source; Free Software Movement;

  Sammanfattning : As the digital transformation and the technological development progresses, the tools, methods and practices of activistsare changing and a unification of engineers and social reformers can be witnessed in contemporary forms of activism.This thesis presents a case study research that explores how practices from the Free and Open Source softwaremovement can lead to a democratisation of technology in the environmental activism project Precious Plastic. LÄS MER

 4. 4. Hur mindre ideella organisationer motiverar sina volontärer : en fallstudie hos S:t Petrus scoutkår

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Aziz George; Jeff Ravelius; [2019]
  Nyckelord :motivation; ideellt arbete; ideella organisationer; altruism; kommunikation;

  Sammanfattning : Ideella organisationer utgör en viktig samhällsnytta. Forskare menar till och med att utan altruistiskt arbete som ideella organisationer bygger på hade civilisationen dött ut för länge sedan. Inom företagsekonomisk forskning placeras ideella organisationer i en tredje sektor mellan den privata och offentliga. LÄS MER

 5. 5. Yttrandefrihet, hit men inte längre. : En kvalitativ studie om vilka perspektiv som framkom när Nya Tider medverkade på Bok- och Biblioteksmässan 2017

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Tobias Boström Nilson; [2018]
  Nyckelord :Free Speech. Censorship; Spiral of Silence; Agenda-Setting; Libertarianism; Yttrandefrihet; Censur; Spiral of Silence; Agenda-Setting; Liberal; Libertarian;

  Sammanfattning : This paper aims to examine the different perspectives that emerged during the debate surrounding the right-wing newspaper “Nya Tider” and their participation at the Swedish bookfair in Gothenburg back in 2017. The study relies on the theoretical foundation that is known as Spiral of Silence and Agenda-Setting. LÄS MER