Sökning: "Can Robertsson"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Can Robertsson.

 1. 1. "Programmering är kul och lärorikt!" : En kvailtativ forskningsstudie som elevers användning av problemlösningsstrategier i programmering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Sandra Bäckström; Hanna Robertsson; [2020]
  Nyckelord :block-programming; problem-solving; problem-solving strategies; programming; ScratchJr; blockprogrammering; problemlösning; problemlösningsstrategier; programmering; ScratchJr;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka huruvida elever använder problemlösningsstrategier under programmering i programmet ScratchJr. Forskningsfrågorna utgår ifrån hur eleverna använder sig av samt uttrycker sig om sina egna problemlösningsstrategier. LÄS MER

 2. 2. Cloud ERP and its Critical Success Factors in Small Swedish Firms

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Lindström; Henrik Robertsson; [2020]
  Nyckelord :ERP; Cloud ERP; Sweden; Critical success factors; small firms; Swedish firms;

  Sammanfattning : More companies of differing structures and sizes are starting to utilize CERP systems where it contributes to eliminating most physical investments needed for a traditional ERP system. This makes CERP systems more obtainable for small firms compared to traditional ERP systems where fees can be adapted to fit the firm size. LÄS MER

 3. 3. "De upptar våra bekväma soffor och fåtöljer" : - Bibliotekspersonalens syn på problemanvändare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :My Robertsson; Emma Undin; [2020]
  Nyckelord :Problemanvändare; Användare; Folkbibliotek; Arbetsmiljö; Bibliotekspersonal;

  Sammanfattning : English title: ”They occupy our comfortable couches and armchairs” - the library staff’s view on problem patrons. The purpose of this study was to examine the views of problem patrons among staff at swedish public libraries to see if there was an overall view. LÄS MER

 4. 4. Taktiska framgångar utan seger : en teorikonsumerande studie om Argentinas taktiska framgångar under Falklandskriget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Isabelle Robertsson; [2019]
  Nyckelord :Falklandskriget; Argentina; taktiska framgångar; kraftsamling; överraskning;

  Sammanfattning : This paper examines how Argentina’s tactical successes during the Falklands war can be understood by analysing through two of the principles of war namely, concentration of forces and surprise. Previous research on the Falklands war tends to analyse the war through the entire 74-day period or through special disciplines such as history or politics. LÄS MER

 5. 5. Samordnad varudistribution : En fallstudie på förbrukningsmaterial till vården i Region Östergötland

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Tova Robertsson; David Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Samordnad varudistribution; coordinated freight distribution; Region Östergötland;

  Sammanfattning : Region Östergötland are responsible for deliveries of consumable goods to hospitals, health centres, public dental clinics and other customers in Östergötland county. Today, this is done through two different material flows. These are the inner and the outer material flows. LÄS MER