Sökning: "Can Wahlström"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden Can Wahlström.

 1. 1. Social media and reference points: How people are affected by watching high economic status

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Filhage Wahlström Elias; [2023-06-29]
  Nyckelord :Social media; Reference points; Desires consumption; Labor supply; Life satisfaction;

  Sammanfattning : This paper presents an experimental survey study investigating the potential effects of social media usage on economic perceptions and life satisfaction by influencing reference points. The prediction is that watching people with high economic status on social media raises reference points, resulting in increased preferences for consumption and salary. LÄS MER

 2. 2. Sekelskiftets molnkonst : En ekokritisk studie av Charlotte Wahlströms molnskildringar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Händler; [2023]
  Nyckelord :Art History; 19th Century Painting; landscape painting; clouds; cloud studies; mood painting; Charlotte Wahlström; ecocriticism; Anthropocene;

  Sammanfattning : This essay examines cloud depictions made by the Swedish artist Charlotte Wahlström (1849–1924) during the turn of the twentieth century. The purpose of the essay is to increase the knowledge of the works of a relatively unexplored female artist and discuss how an ecocritical perspective can bring new light to landscape painting during this period of time. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors erfarenheter av premenstruella besvär : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jessica Tiderman; Helena Wahlström; [2023]
  Nyckelord :Premenstrual discomfort; Premenstrual syndrome; Premenstrual dysphoric disorder; experience; women s health; Premenstruella besvär; Premenstruellt syndrom; Premenstruellt dysforiskt syndrom; erfarenheter; kvinnohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor i fertil ålder drabbas i olika omfattning av premenstruella besvär i form av fysiska och psykiska symtom under perioden mellan ägglossning och mens. Forskning visar att menstruationsrelaterade frågor är underrepresenterade och det förekommer negativa uppfattningar om den menstruerande och premenstruerande kvinnan som svag och sjuk. LÄS MER

 4. 4. Konspirationsteorier i Gymnasieskolan : En kvalitativ intervjustudie som undersöker gymnasielärares erfarenheter av, och strategier för att hantera, konspirationsteorier i samhälskunskapsklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Didaktik i Samhällsämnena

  Författare :Andreas Wahlström; [2023]
  Nyckelord :Konspirationsteorier; konspiratoriska uppfattningar; utbildning; undervisning; strategier; kon-troversiella konspirationsteorier;

  Sammanfattning : Conspiracy theories are common in both local and international contexts. These theories offer simple explanations to complex problems and events, and they can have negative consequences for individuals and society. LÄS MER

 5. 5. Den dubbla stereotypen i flickböcker : En litteraturdidaktisk studie av karaktärerna Kitty Drew och Lotta Månsson

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Julia Adolfsson-Virta; [2023]
  Nyckelord :Didaktisk potential; värdegrund; genus; litteraturdidaktik; skönlitteratur; flickböcker; Kitty Drew; Lotta Månsson.;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine the didactic potential of the books: Kitty and The Witch Tree Symbol, Kitty and the Mystery of the Stolen Books, Yes, See Lotta and Dear Lotta. All these booksbelong to the B. LÄS MER