Sökning: "Can Westberg"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Can Westberg.

 1. 1. Framgångsfaktorer för en god intern kontroll : Intern kontroll och ramverket COSO i praktiken: En fallstudie hos Dalarnas Försäkringsbolag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Marie Höglund; Cornelia Westberg; [2019]
  Nyckelord :Internal control; control environment; control activities; risk management; communication and information; monitoring; Interna kontroller; kontrollmiljö; kontrollaktiviteter; riskhantering; kommunikation och information; övervakning; Dalarnas Försäkringsbolag;

  Sammanfattning : Interna kontroller har blivit en central del för verksamheter för att identifiera och hantera risker. Med en tillförlitlig intern kontroll kan verksamheter säkerhetsställa att arbetet utförs på ett pålitligt sätt gällande lagar och regler. LÄS MER

 2. 2. Interactive Robot Art : A turn-based system for painting together with a robot

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Erik Westberg; Nils Lindhqvist; [2019]
  Nyckelord :Computer Vision; Robotics; Arts;

  Sammanfattning : A large amount of people suffer from mental illnesses such as depression and autism. Receiving the care they need can be a very difficult process, with long queues and expensive bills. Automating part of the therapeutic process might be a solution to this. More patients could be treated at the same time, and the cost could be decreased. LÄS MER

 3. 3. Applying a chatbot for assistance in the onboarding process : A process of requirements elicitation and prototype creation

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Sara Westberg; [2019]
  Nyckelord :Chatbot; Onboarding; Microsoft Bot Framework; Requirements elicitation;

  Sammanfattning : It has previously been shown that the quality of the onboarding process affects the chances of a new hire staying at a company, yet it is common that companies have problems in succeeding to maintain a well-organized onboarding. To aid new hires in their onboarding, and to lower the amount of work for the HR personnel, chatbots can be used. LÄS MER

 4. 4. Investigation of the relation between microbiotic changes and Alzheimer's Disease using machine learning on bile acids

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Victoria Hedenmalm; Alexander Westberg-Bladh; [2018]
  Nyckelord :Alzheimer s disease; mild cognitive impairment; machine learning; microbiota; gut flora; bile acids; ADNI; classification; metabolomics; Alzheimers sjukdom; mild kognitiv störning; maskininlärning; tarmflora; gallsyra; ADNI; klassificering;

  Sammanfattning : Alzheimer's disease (AD) is an increasing problem in modern society, both with regards to public health and cost of care. The causes of AD are not yet fully understood, and there is no cure or inhibiting drug. LÄS MER

 5. 5. Ett multipelt auteurskap? : En fallstudie av Rebecca (1940)

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Nathalie Westberg; [2018]
  Nyckelord :Rebecca; Joan Harrison; Daphne Du Maurier; Alfred Hitchcock; auteur; screenplay; adaptation; multiple auteurship; Rebecca; Joan Harrison; Daphne Du Maurier; Alfred Hitchcock; auteur; filmmanus; adaptation; multipelt auteurskap;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar huruvida det finns ett multipelt auteurskap och om termen auteur kan appliceras på andra filmskapare än regissören. Utifrån syftet ställdes sedan två frågor: Vilken roll har manusförfattaren jämfört med regissören när det kommer till auteurskap över en film? Samt frågan om på vilket sätt ett multipelt auteurskap skulle kunna formuleras? För att undersöka dessa frågor användes sedan en komparativ metod där romanen Rebecca jämförs med dess filmiska adaptation samt filmens manus. LÄS MER