Sökning: "Can Westergren"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Can Westergren.

 1. 1. Psykedelisk transformation - en fenomenologisk studie om att förändras genom bruk av psykedeliska substanser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Elin Westergren; [2020]
  Nyckelord :Psychedelics; Transformation; Phenomenology; Sedimentation; Common sense; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : We live in a time that some choose to call the psychedelic renaissance. Once again, after a period of silence in the scientific world, studies about psychedelics and their effects continues to bring knowledge to the subject. LÄS MER

 2. 2. Trygga rum och digitalt musikskapande. Fyra kvinnors upplevelser av att vara i ett kvinno- och transseparatistiskt rum och arbeta med musikproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Matilda Westergren; [2019]
  Nyckelord :Digitalt musikskapande; musikproduktion; kvinno- och transseparatistiska rum; trygga rum; könsuppdelad undervisning; normkritisk pedagogik; inkludering; trygghet Music production; gender separate spaces; safe spaces; safety; norm-critical pedagogy; gender segregation. Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka fyra kvinnors upplevelser av att vara i ett kvinno- och transseparatistiskt sammanhang och att där studera och arbeta med digitalt musikskapande. För de fyra informanterna har det separatistiska sammanhanget upplevts som ett tryggt rum. LÄS MER

 3. 3. Du skall tro att du är något! : En kvalitativ studie om ungdomars syn på normer och empowerment i glesbydgen.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Filippa Hopman; Anna Westergren; [2019]
  Nyckelord :Ungdomar; glesbygd; normer; normkritisk design; empowerment; kampanj;

  Sammanfattning : This report aims to study what young people in Hagfors have to say about norms and  opportunities in the society, and to lift their voice through visual communication. The  theoretical framework on which the study is based is norms and norm criticism, which focus  on norms about country and city, empowerment and message strategy. LÄS MER

 4. 4. En ny typ av betalningslojalitet i ett digitalt paradigmskifte

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Nathalie Westergren; Andrea Viberg; [2019]
  Nyckelord :Internet; Online Shopping; Consumers; Payment Methods; Digital Payment; Security; Internet; Näthandel; Konsumenter; Betalningsmetoder; Digital betalning; Säkerhet;

  Sammanfattning : Consumer behaviour when shopping online differs from their behavior when shopping in a physical store. One contributory reason is the increasing level of consumption and range of goods online. When online shopping increases it demands the payment methods to work as expected. LÄS MER

 5. 5. Stöd till anhörigvårdare vid vård i livets slut : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jessica Westergren; Thererse Levander; [2018]
  Nyckelord :Anhörigvårdare; distriktssköterska; palliativ vård; stöd; vård i hemmet;

  Sammanfattning : Att vårda sin närstående i livets slut i hemmet kan av anhörigvårdare upplevas både psykiskt, emotionellt och fysiskt ansträngande. Det har även visat sig att distriktsköterskan upplever det svårt att tillgodose det stöd anhörigvårdarna anser sig vara i behov av. LÄS MER