Sökning: "Can Wilhelmsson"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Can Wilhelmsson.

 1. 1. Hierarchical Clustering of Time Series using Gaussian Mixture Models and Variational Autoencoders

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Per Wilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :Clustering; Deep Learning; Machine Learning; Time Series; Variational Autoencoders; Gaussian Mixture Models; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : This thesis proposes a hierarchical clustering algorithm for time series, comprised of a variational autoencoder to compress the series and a Gaussian mixture model to merge them into an appropriate cluster hierarchy. This approach is motivated by the autoencoders good results in dimensionality reduction tasks and by the likelihood framework given by the Gaussian mixture model. LÄS MER

 2. 2. Foundations in change: the material preconditions of the state

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vincent Wilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :Materialism; State-building; Climate change; Conceptual research; Hierarchy of needs; Social Sciences;

  Sammanfattning : The classic division of state formation literature often discuss the state in concepts of capital and coercion, stressing the dimension of coercion in true Weberian spirit. This essay however finds a different path and a somewhat alternative way of thinking about states. LÄS MER

 3. 3. Ett mål som missar målet - En kvantitativ studie om hur sinnestillståndet arousal påverkar den kognitiva förmågan och mottagligheten för reklambudskap i sportsammanhang

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Lovisa Wilhelmsson; Sofia Segerfors; [2019]
  Nyckelord :Sport Event; Arousal; Cognitive Ability; Commercial Complexity;

  Sammanfattning : Today, sport events play an important part of companies´ marketing strategies. This is mostly due to the huge interest sport manages to evoke among people. Thus, commercial costs during these events are extensive and at times even excessive. LÄS MER

 4. 4. Is sharing caring? : En kvantitativ studie om intentionen bakom att dela virala videor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Happ; Erik Wilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :Virala videor; delning; eWOM; FIRO; Moment-to-Moment Likeability; Viral Marketing;

  Sammanfattning : Title: Is sharing caring? A quantitative study about the intention behind sharing viral videos. Level: Student thesis, final assignment for bachelor’s degree in business administration. LÄS MER

 5. 5. Kompost för biointensiv odling : en studie av tillgången på material för ett kompostkrävande odlingssystem

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Ebba Wilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :jordhälsa; bördighet; mullhalt; soil health; market gardening; grönkompost; vermiculture; svampkompost;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöks hur mullhalten kan bibehållas eller höjas vid biointensiv odling (BO) i Sverige. BO är en odlingsmetod som går ut på att maximera avkastningen per ytenhet genom att bibehålla en hög mullhalt. LÄS MER